Hopp til innhold

Foto: Anders Bergersen

Engasjement i 60% stilling: Pedagog med matematikk, naturfag og spesialpedagogikk

Stillingen innbefatter undervisningsoppgaver på avdeling Service og Samferdsel og Elektro-avdelingen. Samtidig skal pedagogen bidra til skolens og avdelingens mål- og resultatoppnåelse blant annet ved å samarbeide tett med lærere, SPR, YPR, spesialpedagog og andre avdelinger og faggrupper etter behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i matematikk, evt. naturfag tilpasset enkeltelever, små grupper, samt undervisning som tolærer
 • Utarbeide undervisningsplaner med kompetansemål og vurderingskriterier
 • Deltakelse i utarbeidelse av IOP for enkelt elever
 • Oppfølging av enkeltelever og samarbeidspartnere / fagmiljø utenfor skolen
 • Kunne gi pedagogiske råd og innspill til det tverrfaglige samarbeidet rundt de enkelte elevene
 • Faglige – administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Du må være en tydelig voksen
 • Pedagogisk utdannelse
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Det kreves godkjent politiattest 
 • Det legges stor vekt på fleksibilitet i forhold til arbeidstid, - mengde og – oppgaver. 
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra videregående skole (evt. grunnskole)
 • Ønskelig med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og migrasjonspedagogikk
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov

Personlige egenskaper:

 • Elevorientert
 • Fleksibel og handlingsorientert med gode samarbeidsevner
 • God relasjonsbygger og godt humør

Vi kan tilby:

 • En spennende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • En virksomhet preget av høy faglig kompetanse, mange ulike yrkesgrupper og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtaleverket 
 • Deltakelse i et faglig miljø med sterk fokus på pedagogikk og tilpasset undervisning
 • En arbeidsplass som er en IA- bedrift
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist: 25. januar 2017

Tiltredelse: 1. mars 2017

Varighet: 23. juni 2017

For spørsmål knyttet til stillingene, ta kontakt med avdelingsleder, Margunn Rommetveit, på telefon 922 98 284.

Søknad sendes til e-post: margunn.rommetveit@krokeide.vgs.no

Publisert 09.01.2017