Hopp til innhold


Sekretær / resepsjonsmedarbeider 100%

Dette er en sentral stilling i skolens administrasjon. Sekretær/ resepsjonsmedarbeider bemanner og har ansvar for skolens resepsjon er i veldig mange sammenhenger skolens ansikt utad. Sekretær/ resepsjonsmedarbeider skal yte god service og sikre effektiv og korrekt videreformidling av informasjon ovenfor søkere, elever, ansatte og eksterne aktører.

Sekretær/resepsjonsmedarbeider ivaretar også en sekretærfunksjon for administrasjonen, der oppgavene er varierte og arbeidsbelastning kan variere gjennom året.

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretærfunksjon for administrasjonen (avlaste ledelsen)
 • Jobbe tett med førstekonsulent i skoleadministrasjon i forbindelse med søknadsbehandling ved opptak, inntak og skolestart, men også med andre oppgaver gjennom skoleåret
 • Bemanne resepsjon og betjene sentralbord
 • Superbruker på skolens sentralbord og telefonløsning
 • Post og arkiv - kontorrekvisita
 • Oppdatere elektroniske håndbøker og prosedyrer
 • Oppdatere ansatte- og elevinformasjon
 • Betjene henvendelser fra elever
 • Oppdatering av systemer (Its Learning, m.m.)
 • Ansvar for å organisere markering av jubilanter/ansattes merkedager
 • Ander oppgaver som naturlig hører til stillingen og som kan variere over tid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Administrativ utdanning (fagbrev, universitet eller høyskole)

Andre kvalifikasjoner/erfaring:

 • Erfaring fra lignende eller tilsvarende stilling er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT kunnskaper, kjennskap til Excel, Word, Outlook
 • Telefoni kunnskaper
 • Teknisk interesse

Personlige egenskaper:

 • Du er serviceinnstilt og fleksibel
 • Du er ansvarsbevisst og nøyaktig 
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Du er løsningsorientert og har god arbeidskapasitet
 • Du har evne og vilje til å håndtere nye oppgaver

Vi kan tilby:

 • En spennende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • En virksomhet preget av høy faglig kompetanse, mange ulike yrkesgrupper og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtaleverket
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse

Tiltredelse: 01.08.2017

Søknadsfrist: 21.04.2017

Søknad sendes til e-post: trond.iversen@krokeide.vgs.no

 

Publisert 07.04.2017