Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Monica I. Norvik og Nicholas Wilkinson
Foto: Marianne Brodin

Brukerkonferanse om afasi

Hvordan ser framtidens afasirehabilitering ut og hvordan styrker vi logopeddekningen?

Brukerkonferanse om afasi

Med helseminister Kjerkol og landets fremste fagpersoner på området, samt erfarne brukerrepresentanter.

Tid
kl. 10.00–15.00
STED
Oslo Kongressenter (Youngs gate 21, Oslo)
Konferanse
PRIS
Gratis

Mange som får afasi, får sitt liv og sin hverdag endret. Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Det innebærer vansker med å bruke og oppfatte muntlig språk, samt vansker med å lese og skrive. Alle forstår at dette blir svært krevende i alle situasjoner. Flere med afasi blir isolert. De som får afasi trenger logopedhjelp.

Norge har mangelfull logopeddekning. Logopeder utdannes bare fem steder, og det utdannes kun ca. 100 per år. Utdanningstilbud er truet med nedskalering eller nedleggelse. Flere kommuner har de siste årene redusert tilbudet sitt. En undersøkelse fra i fjor fra daværende Afasiforbundet i Norge – nå en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi – viste at 60 prosent av kommunene ikke har logoped for voksne. Om lag 25 prosent av de som får slag, får afasi. I juli kom årsrapporten fra Norsk hjerneslagregister for 2022 som forteller at kun 6 prosent av slagrammede med afasi opplyser å ha fått logopedbehandling.

Hvordan ser framtidens afasirehabilitering ut? Hvordan styrker vi logopeddekningen?

Konferansen arrangeres i samarbeid med Norsk Logopedlag og støttes av Helsedirektoratet.

Norsk logopedlag   Helsedirektoratet

Målgruppe

Målgruppe for konferansen er brukere (personer med afasi og pårørende), brukerorganisasjonsledere, fagpersoner, politikere og andre beslutningstakere.

 

Program

Kl. 10.00–11.55:

 • Åpning
  Bente Endresen, sentralstyremedlem LHL

 • Praktisk informasjon
  Tommy Skar, konferansier

 • Hva er afasi?
  Monica I. Norvik, logoped, seniorrådgiver Statped og forsker Universitetet i Oslo

 • Vår afasihverdag
  Trine-Marie Hagen og Trond Andre Johannessen

Pause (20 minutter ca. kl. 10.55–11.15)

 • Min erfaring med norsk logopeditjeneste
  Nicholas Wilkinson

 • Framtidens afasirehabilitering
  Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus HF

Kl. 11.55–12.35: Lunsj (40 min)

Kl. 12.35–15.00:

 • Logopedsituasjonen i Norge - tilfeldig om du får hjelp?
  Katrine Kvisgaard, logoped og leder Norsk Logopedlag

 • Hva vil myndighetene gjøre med manglende logopeddekning?
  Ingvild Kjerkol, statsråd Helse- og omsorgsdepartementet
  Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

 • Pause (20 minutter ca. kl. 13.25-13.45)

 • Hvordan sikrer vi at pasientene får behandling på tross av logopedmangel og hva kan digitalisering bidra med?
  Sonja Erlenkamp, innovasjonsrådgiver og forsker Sunnaas sykehus HF

 • Et nettverk for mennesker med afasi og de som jobber med det - inspirasjon fra Nederland
  Vanessa Seidler Krone, logoped og helsefaglig rådgiver LHL Hjerneslag og Afasi

 • Min drøm
  Bente Nicolaysen, pårørende og talsperson LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

 • Oppsummering og avslutning
  Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag og Afasi