Hopp direkte til innhold

Hva skjer etter alvorlig forløp med Covid-19?

  • Sted: LHL-sykehuset Gardermoen
    2067 Jessheim
  • Fra: fredag 16.10.2020, kl. 10.00
  • Til: fredag 16.10.2020, kl. 16.00

 

Program fredag 16. oktober
Tid Program
08.00–09.50 Tester og mingling.
Kaffe / Te og frukt i peisestuen
10.00–10.05 Velkommen
  DEL 1: Hva skjer etter alvorlig forløp med covid-19
10.05–10.35 Hva skjer med hjertet og lungene i hvilke og ved øktbelastning?
Charlotte Björk Ingul, spesialist i hjertesykdommer, i anestesi og intensivmedisin. Prosjektleder for studie på COVID-19 og senkomplikasjoner på hjerte og lunger.
10.35–11.05 Hva kjennetegner Covid-19-pasientene ved innkomst, og hvordan ser det ut når de drar?
Harprit Singh Jhooti, lege i spesialisering ved LHL-sykehuset Gardermoen
  DEL 2: Et støttende fellesskap
11.05–11.25 Etablering av interessegruppe - status
Organisasjonsrådgiver Irene Skaret Sørensen og brukerrepresentant Tom Rosenvinge
  Pause
  DEL 3: Erfaringsutveksling - hvordan har det gått hjemme?
11.40–12.20 Samtalegruppe med sykepleier og psykolog
Berit Skollerud og Ketil Melås
12.20–12.45 Møte med tverrfaglig team
Klinisk ernæringsfysiolog Stine Fallingen Ødegaard, ergoterapeut Heidi Fagernes Eilertsen og sosionom Anita Smelhus Hauger
  Lunsj
  Del 4: Trening og fatigue
13.45–14.15 Hva vet vi om fatigue og trening ved alvorlig lungesykdom?
Spesialfysioterapeut med PhD Anita Grongstad
14.15–14.45 Fysioterapeutenes erfaring med opptrening etter Covid-19 
Spesialfysioterapeut Hege Wenger og spesialfysioterapeut Silje Ask Solbakken
  Pause
15.00–15.30 Etablering av interessegruppe - fortsettelse om behov for å ta opp igjen tråden fra tidligere
Brukerrepresentant Tom Rosenvinge