Hopp direkte til innhold

Kurs i klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET)

 • Sted: LHL-sykehuset Gardermoen
  2067 Jessheim
 • Fra: torsdag 15.10.2020, kl. 09.30
 • Til: fredag 16.10.2020, kl. 15.00

Kurs i 2020 er avlyst grunnet korona-situasjonen. Kurset er planlagt satt opp igjen i 2021.

Mål med kurset 

 • Gi en grundig innføring i kardiopulmonal funksjonsbelastning (CPET) som undersøkelsesmetode.
 • Oppnå god evne til å tolke CPET (i relasjon til referanseverdier).
 • Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene.
 • Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere CPET inn i utredning, relatere resultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn (leger).

Kurset er basert på undervisning, praktiske demonstrasjoner, veiledning og kasuistikker.

Målgruppe

Helsefaglig personell; leger, bioingeniører, sykepleiere og fysioterapeuter, idrettspedagoger.

Praktisk informasjon

 • Godkjenning: Legeforeningen
 • Maks antall deltakere: 25 personer
 • Pris: kr 3 900,–

Opphold/kost: Ved behov for overnatting, ta kontakt med resepsjonen, LHL-sykehuset Gardermoen på telefon: 67 02 30 00

 

Ved avmelding etter påmeldingsfrist vil kurset bli fakturert i sin helhet.