Hopp direkte til innhold
Foto: Jessheimbadet

Samling for LHL Hjerneslag Barn og Ungdom 2022

Fredag 9. – søndag 11. september inviterer LHL Hjerneslag Barn og Ungdom til samling ved Quality Airport Hotel Gardermoen. Tilbudet er rettet mot familier hvor barn har hatt hjerneslag eller traumatisk hodeskade, og vil ønsker både foreldre og søsken velkommen til samlingen.

9. september

Samling for LHL Hjerneslag Barn og Ungdom 2022

Tid 13:00 Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Egenandel 1000,-
  • Pris: Det er en egenandel på kr 1 000 per familie. Hvis det er flere enn tre i familien er prisen kr 1 500. LHL Hjerneslag dekker reise (på rimeligste måte) og opphold. Ett av familiemedlemmene må være medlem av LHL.
  • Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, 2067 Jessheim
  • Tid: Vi starter med lunsj kl. 13.00 fredag 9. september og avslutter med lunsj søndag 11.september kl. 13.00

Påmeldingsfrist: Fortløpende etter «Førstemann til mølla» prinsippet da vi har begrenset med plass, absolutt siste påmeldingsfrist er 1. juli.

Da vi tidligere har erfart at man har meldt seg på for deretter å ikke melde avbud ved forfall, ber vi om at man er sikker på at man kan og vil delta før det søkes om plass. (Sykdom gjelder som gyldig fravær, naturligvis).

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt Marita Lysstad Bjerke:

Marita Lysstad Bjerke

Marita Lysstad Bjerke

Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver
LHL Hjerneslag
40 49 14 21

Målgruppe

På grunn av aktivitetstilbudet er kurset best egnet for barn og ungdom i alderen 8–18 år.

Foreldre og søsken er også hjertelig velkomne!

Program

På samlingen inviterer vi til fysiske aktiviteter, samtaler og foredrag.

Noen blir felles for hele familien, mens andre blir hver for seg.

Aktuelle temaer er fatigue, utfordringer hos barn og unge med skjulte, ervervede hjerneskader, det å være søsken som pårørende, samt forskjellige mestringsstrategier i egen hverdag. I tillegg planlegger vi:

  • Kokkekurs
  • Bading ved Jessheimbadet
  • Utendørs/innendørs aktiviteter
  • Foredrag av fagpersoner
  • Erfaringsdeling både for de voksne, men også i samlet flokk