Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Person med matkasse og dame som mottar

Underernæring – et glemt folkehelseproblem?

Underernæring er et stort samfunnsproblem. Forebygging kan gi enkeltpersoner bedre livskvalitet og sikre enorme samfunnsøkonomiske gevinster. Samtidig blir tematikken knapt omtalt i den nye folkehelsemeldingen.

Underernæring – et glemt folkehelseproblem?

Tid
kl. 08.00–09.30
STED
Kreftforeningens Vitensenter

Ved starten på året var mediene preget av saker om pasienter og beboere som ikke har fått god nok ernæringsbehandling i møte med helse- og omsorgstjenestene. Dette har nok en gang startet den offentlige debatten om matomsorg og sykdomsrelatert underernæring i Norge.

Underernæring medfører redusert livskvalitet, økt risiko for dødelighet og enorme kostnader. En rapport fra Menon Economics anslår at sykdomsrelatert underernæring i 2022 medførte en samfunnskostnad på over 31 milliarder kroner. Dette er utfordringer som i stor grad kan forhindres gjennom en sterkere satsing på forebyggende arbeid og iverksettelse av gode helsefremmende tiltak. Likevel ble underernæring nevnt bare en gang i den nye Folkehelsemeldingen.

I dette frokostmøtet får vi oppdaterte tall om sykdomsrelatert underernæring og gode eksempler på hvordan ernæringsarbeid kan gjøres i kommunene.

Avslutningsvis inviterer vi til et politisk kvarter om tematikken med statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe, medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

Velkommen til Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, torsdag 11. mai kl. 08.00–09.30

I samarbeid med Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) og Kreftforeningen inviterer LHL til et frokostmøte om sykdomsrelatert underernæring.

Logo KEFF Logo Kreftforeningen LHL logo

Program

Tid Program
08.00–08.15 Ankomst og enkel servering  
08.15–08.30 Velkommen til frokostmøtet
Frode Jahren, generalsekretær i LHL
Frode Jahren
Velkommen til Vitensenteret
Jon Kirknes, leder for avdeling for analyse og politikk i Kreftforeningen
Jon Kirknes
08.30–08.45 Presentasjon av nye norske data
Ingvild Paur,
forskningsansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.
Ingvild Paur
08.45–09.05 Presentasjoner: De gode eksemplene:  
Aslaug Drotningsvik
(Nest)Leder av Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)
Aslaug Drotningsvik
Cathrine Borchsenius
Klinisk ernæringsfysiolog, Bærum kommune
Cathrine Borchsenius
Kristine Nordkvelle
Klinisk ernæringsfysiolog, bydel Sagene i Oslo kommune
Kristine Nordkvelle
09.05–09.25 Politisk kvarter og spørsmålsrunde:  
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Erlend Svardal Bøe (H),
Medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
Erlend Svardal Bøe
Thomas Axelsen
Leder for samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen (moderator)
Thomas Axelsen
09.25–09.30 Avslutning