Hopp direkte til innhold

Behandling av fedme og overvekt

LHL tilbyr kurs i trening, kosthold og livsstil for personer med fedme og sykelig overvekt.

LHL tilbyr kursopphold på våre klinikker i Trondheim, Skibotn og Nærland.

Oppholdet skal på best mulig måte legge til rette for å bevare og bedre din funksjon i dagliglivet, innarbeide rutiner for fysisk aktivitet og regelmessige måltider. Det er lagt til rette for vektreduksjon.

Varig livsstilsendring

Rehabiliteringen skal gjøre deg bevisst på din livsstil, gi deg struktur på hverdagen, fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. Målet er varig livsstilsendring og redusert risiko for sykdom.

Les mer om våre tilbud

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Opptrening og livsstilbehandling for personer med sykelig overvekt.

Egenandel
140,- /døgn
Kursmateriell
400,-

Inkluderer kost og losji i 3 uker. Ønsker du lengre kursopphold må du betale for utgiftene selv.

Krever henvisning fra lege

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Opptrening og livsstilsbehandling i samarbeid med Senter for Sykelig Overvekt (SSO) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) etter avtale med Helse-Nord.

Egenandel
140,- /døgn

Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2, etter avtale med Helse Nord RHF..

Krever henvisning fra lege

Dagrehabilitering ved sykelig overvekt

Økt livsglede og mestring i hverdagen: Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna,...

Oppholdet dekkes av Helse Midt-Norge RHF. Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2.

Krever henvisning fra lege