Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Lungerehabilitering ved LHL-klinikkene Glittre

Behandlingstilbud – fire ukers opphold – for deg som har pustebesvær eller blir hemmet i de daglige gjøremålene på grunn av kronisk lungesykdom. Du tilbys integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din. Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. Klinikkens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute. Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging. 

Hvem kan søke om rehabiliteringsplass?

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på Glittre. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange. 

Hva er lungerehabilitering?

Lungerehabiliteringen hos oss består av flere elementer:

 • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
 • vurdering av uklar diagnose
 • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
 • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
 • røykestopp
 • vurdering av behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet eller ved flyreiser
 • kostholdsveiledning
 • veiledning av ergoterapeut om hjelpemidler og praktiske råd for mestring av hverdagen
 • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
 • avspenning og stressmestring
 • veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

Hvordan søker jeg?

Du må få fastlegen, sykehuset eller lungespesialist til å sende en henvisning til oss. Det innhentes ekstra opplysninger ved behov. Alle pasienter blir oppringt før innleggelse.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Prisen er 500 kroner per døgn for kost og losji.

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 67 05 84 95.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.