Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Lungerehabilitering ved LHL-klinikkene Trondheim

Lungerehabilitering er et tilbud for deg som er lungepasient med sammensatte helseutfordringer.

Helseutfordringene kan være i form av redusert fysisk funksjonsnivå, vansker med å mestre daglige aktiviteter, tung pust og/eller egenbehandling, over- eller undervekt og symptomer på angst eller depresjon.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet vil passe for både deg med nyoppdaget lungesykdom eller om du har levd med lungesykdom i lengre tid og trenger bistand til å mestre sykdommen.

Om tilbudet

Kurset varer i seks uker med tre dagssamlinger per uke. Hele tilbudet vil være individuelt tilrettelagt.

Målet vil være å øke kunnskapen din om lungesykdommen og bidra til at du blir bedre fysisk og psykisk rustet til å håndtere hverdagen. Vi på lungeteamet ønsker å gjøre veien fra tanke om endring til selve handlingen kortere for deg. Lungerehabiliteringen skal hjelpe deg til å bli motivert med å gjøre de endringer som trengs for å øke din livskvalitet.

Kurset ledes av idrettsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og lege.

Behandlingsforløp

Inntak Rehabiliteringsperiode Utsjekk Oppfølging
 • Omvisning
 • Informasjon
 • Testing og konsultasjoner
 • 6 uker.
  Se skjema under. (Klikk for stort bilde.)
 • Avsluttende tester og konsultasjoner
 • Epikriser
 • Sluttrapporter
 • Kontakt med hjemkommune
 • Kontakt med fastlege

 

Oversikt over forløpet for lungerehabilitering, LHL-klinikkene Trondheim

Slik søker du

Søknad sendes av fastlege eller spesialist. Henvisningen sendes elektronisk via Norsk Helsenett - NHN på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige
tjenester ved foretaket. Man finner elektronisk adresse til ReHR (Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge) ved å søke på NHNs adresseregister.
Det kan benyttes frisøk, eller man kan finne ReHR som en tjeneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.

Leger som ikke har tilgang til NHN kan kontakte ReHR på telefon: 74097900 / 74097777 eller e-post: rehab@hnt.no.

OBS! Tidligere søknadsskjema har utgått.

Hva koster det?

Tilbudet er et spesialisthelsetjenestetilbud gjennom Helse Midt-Norge. Egenandelen er 140 kroner per oppholdsdag i henhold til frikort egenandelstak 2. Egenandelen betales før du kommer til oss.