Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Utblokking - PCI og stenting

PCI er en av de vanligste behandlingsteknikkene for å åpne trange eller tette kransarterier. De fleste PCI-behandlinger utføres samtidig med kateterundersøkelse av kransårene.

LHL-klinikkene Feiring er et spesialsykehus, som utfører blant annet utblokking av kransårer.

Denne behandlingen får du ved

Hvis koronararteriene blir trange som følge av fett og kalkavleiringer, blir det vanskelig å få nok blodforsyning og oksygen til alle deler av hjertemuskelen. 

De plagene dette kan medføre vil lindres dersom arteriene "åpnes opp" med PCI. Vanligvis er utblokking en enkel prosedyre som vi kan gjøre via samme innstikksted som hjertekatetriseringen som gjennomføres før utblokkingen.

Noen trenger å blokke ut flere årer. Da er det kanskje ikke mulig å gjennomføre alt i én behandling, og noen må derfor komme tilbake for å fullføre behandlingen.

Hvordan foregår inngrepet?

Utblokking med ballong

Via kateteret føres en ledesonde inn i den trange åren. Ballongen skyves inn og utvides ved hjelp av væske når den er ført helt frem til det trange partiet i åren. Utvidelsen varer vanligvis mindre enn ett minutt.

Utblokking med stent

Behandling med ballong alene gir ofte ikke tilfredsstillende resultat, derfor blir en stent (metallarmering) ofte brukt slik at stentimplantasjon sikrer et tilfredsstillende resultat.

Stenten ser ut som et lite sylinderformet metallgitter. De fleste stentene man benytter i dag er belagt med et tynt lag medikament, altså medikamentfrigjørende stent, for å hindre at det over tid skal utvikle seg arrvev av betydning i stenten.

Stenten er montert på en ballong og ekspanderes når ballongen blåses utvides. De fleste stentene gror etter hvert fast i åreveggen og vil alltid være der. Stenter som er laget av materiale som kan løse seg opp og bli borte benyttes i spesielle tilfeller.

I brosjyren vår finner du mer informasjon om utblokking (PCI) og hva som skjer under oppholdet hos oss.

Før inngrepet

Ankomstdagen blir du tatt imot av sykepleier som tar EKG, blodtrykk, eventuelt nye blodprøver og gjennomgår sykehistorien din.

For å kunne avgjøre om PCI er anbefalt behandling må vi først gjøre en røntgenkontrastundersøkelse av  hjertets koronarkar (koronar angiografi).

Denne undersøkelsen med forberedelser tar cirka 30 minutter. Hvis kardiologen finner forsnevringer av betydning og mener at du bør behandles med utblokking, får du som regel  tilbud om dette med det samme.

Les mer om forberedelser før inngrepet i brosjyren "Velkommen til kardiologisk avdeling".

Etter inngrepet

Hvis inngrepet har foregått via innstikk i pulsåren nær håndleddet behøver du sannsynligvis ikke å holde sengen etter inngrepet. Du må imidlertid holde armen i ro resten av dagen, og ikke løfte tungt med denne armen på to dager.

Er inngrepet gjort via innstikk i pulsåren i lysken kan det være nødvendig at du ligger stille et visst antall timer i etterkant for å sikre at det ikke oppstår en blødning. Du må unngå tunge løft de neste tre-fire dagene og også være forsiktig når du går i trapper.

De fleste kan reise hjem dagen etter inngrepet.

Etter hjemreise må du kontakte lege hvis:

  • det oppstår hevelse
  • rødhet
  • smerte i lysken
  • du har smerter eller ubehag i brystet

Medisiner

Etter inngrepet får du medisiner som en del av behandlingen. Ved utblokking med stent brukes vanligvis blodfortynnende behandling i form av acetylsalisylsyre kombinert med et annet blodplatehemmende medikament. Disse preparatene hemmer blodplatenes tendens til å klumpe seg sammen og reduserer dermed risikoen for at stenten blir tett ved at det oppstår blodpropper.

Legen vil avgjøre hvilken medisinering som er best for deg.

Psykiske reaksjoner

Noen får psykiske reaksjoner i forbindelse med hjertesykdom. Humøret kan svinge og gleder og sorger føles sterkere enn vanlig. Frisk luft, dagslys og fysisk aktivitet hjelper på humøret, og optimisme er viktig for å få god fremgang.

Risiko og komplikasjoner

Alle innvendige undersøkelser av kroppen innebærer en viss risiko for komplikasjoner. For hjertekatetrisering og PCI kan det for eksempel være blødninger fra innstikkstedet. Hjerteinfarkt og hjerneslag kan forekomme, men det er svært sjeldent.

Trening og rehabilitering

Etter inngrepet er det viktig å komme raskt i gang med trening og aktivitet , Mange har stor nytte av et rehabiliteringsopphold for å komme i gang med nødvendige livsstilsendringer.

Her kan du lese mer om rehabiliteringsopphold og hvordan du søker.

Her ser du en oversikt over våre hjerterehabiliteringstilbud.