Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

I flykabinen er luften "tynnere" enn på bakken. Til tross for at flyet har trykkabin er det som å være omtrent 2 500 meter over havet. I flytesten, som også kalles HAST (Hypoxia/High Altitude Simulation Test) simulerer vi at du er om bord i et fly ved at du puster inn luft som tilsvarer den som er inne i flykabinen.

Denne tjenesten får du ved

Skal du reise med fly og har en kronisk lungesykdom? Da kan du ta en flytest for å se om du har behov for ekstra oksygentilskudd på turen.

Formålet med testen

Gjennom flytesten finner vi ut om du kan reise med fly uten å bruke ekstra oksygen. Hvis resultatet viser at du har behov for ekstra oksygen ordner vi med dokumentasjon for bestilling av utstyr og rådgivning i forbindelse med flyreiser.

Når er det riktig å ta en flytest?

En flytest kan være nyttig hvis du skal på en lengre flytur (for eksempel til syden), er kronisk lungesyk, har pustesvikt eller under tidligere flyreiser har hatt symptomer som

  • tung pust
  • svimmelhet/blitt uvel
  • brystsmerter

LHL-klinikkene har gjennomført flere forskningsprosjekter på flyreise relatert til lungesykdommer og er blant de ledende i verden på dette området. Lungelegene og testpersonellet vårt har lang erfaring og høy kompetanse, og flere bidrar også i legeforeningens utdanning av nye lungeleger.

Om flytesten

Hvordan forbereder jeg meg til testen?

Hvis du bruker MarevanINR på testdagen være lavere enn 2,5. Ring oss for mer informasjon hvis dette er tilfelle. Andre medisiner tar du som vanlig. Ellers krever testen ingen andre forberedelser.

Hvordan foregår flytesten?

Vi sjekker hvor godt lungene klarer å levere nok oksygen (surstoff) til blodet når du er i en situasjon som ligner en flyreise ved at

  • du puster inn «flyluft» via en maske som er over nese og munn
  • vi tar blodprøver (blodgass) underveis for å se hvor mye oksygen det blir i blodet
  • vi ved hjelp av EKG ser hvordan hjertet og du selv har det når blodet har mindre oksygen enn på bakken

Hvis nivået på oksygen i blodet blir lavere enn et visst nivå gir vi deg ekstra oksygen på en nesegrime og tester hvordan dette fungerer.

Testen er ikke forbundet med noe ubehag, men noen opplever at de blir tyngre i pusten underveis.

Hvor lang tid tar testen?

Testen tar 1,5 - 2 timer. Dette inkluderer også konsultasjon hos legen og eventuell venting på dokumentasjonen som du skal få med deg hvis du må bruke oksygentilskudd under flyreise.