Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Tester som kan være aktuelle i tillegg til en ordinær lungeutredning

Denne tjenesten får du ved

For å kunne stille en korrekt diagnose eller vurdere graden av lungesykdom kan det være aktuelt å ta enkelte tester i tillegg til den ordinære lungeutredningen.

Vi tilbyr blant annet

  • måling av utåndet nitrogenoksid
  • måling av arteriell blodgass
  • gangtest

Måling av utåndet nitrogenoksid

Mengden nitrogenoksid i utåndingsluften din kan øke i forbindelse med astma eller andre inflammatoriske lungesykdommer. NO-måling er nyttig ved diagnostikk av astma og for å måle effekten av eventuelle medisiner. Målingen gjøres ved at du puster inn i et apparat.

Svaret på testen får vi umiddelbart, og legen vil vurdere svaret sammen med andre lungefunksjonsmålinger og sykdomshistorien din.

6-minutters gangtest

Gangtesten er en enkel arbeidsfunksjonstest. Vi ser blant annet på ganglengden din, og underveis måler vi oksygenmetningen – en enkel test som viser hvor stor prosent av blodet som frakter oksygen  via en "klype" på fingeren (pulsoksymeter).

Testen tar rundt ti minutter. Svaret på testen får vi umiddelbart, og legen vil vurdere svaret sammen med andre lungefunksjonsmålinger og sykdomshistorien din.

Måling av arteriell blodgass

Arteriell blodgass er en blodprøve som forteller mye om lungefunksjonen din, blant annet balansen mellom oksygen og kulldioksid i blodet ditt. Vanligvis tas blodprøver fra en vene, men for blodgassprøve må blodet tas fra en arterie (pulsåre) – som oftest fra pulsåren i håndleddet.

Prøven analyserer vi umiddelbart, og legen vil vurdere svaret sammen med andre lungefunksjonsmålinger og sykdomshistorien din.

Poliklinikken på LHL-sykehuset Gardermoen tilbyr tester som kan være aktuelle i tillegg til den ordinære lungeutredningen.

Les mer om hva som inngår i en ordinær lungeutredning.