Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Rehabilitering ved sykelig overvekt i Nærland

Opptrening og livsstilbehandling for personer med sykelig overvekt.

LHL-klinikkene Nærland tilbyr opptreningsopphold med livsstilbehandling for deg som har sykelig overvekt. 

Rehabiliteringen skal gjøre deg bevisst på din livsstil, gi deg struktur på hverdagen, fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. Målet er varig livsstilsendring og redusert risiko for sykdom.

Oppholdet skal på best mulig måte legge til rette for å bevare og bedre din funksjon i dagliglivet, innarbeide rutiner for fysisk aktivitet og regelmessige måltider. Det er lagt til rette for vektreduksjon.

For deltakere som er klarert for fedmeoperasjon er målsettingen å forberede deltakerne på operasjon og tiden etterpå.

Hvem passer kurset for?

Oppholdet med fokus på livsstilsendring og opptrening passer for deg som

  • er godkjent for fedmekirurgi og venter på operasjonen men trenger hjelp til livsstilsendring
  • har gjennomført fedmekirurgi og trenger hjelp til å endre livsstil
  • ikke skal opereres men trenger hjelp til å endre livsstil

Om kurset

Når du kommer til oss blir du en del av en gruppe på cirka ti personer. Oppholdet går over tre uker. Vi legger vekt på kognitive teknikker, oppmerksomt nærvær, å lære hva kroppen tåler av belastning ved fysisk aktivitet, verdien av et sunt kosthold, røykeslutt, livsstilsendringer, økt mestring og livskvalitet.

God kartlegging er helt nødvendig. Vi tar utgangspunkt i utredningen fra henvisende instans, testresultater og samtaler med fagpersonell ved innkomst. Du skal den første uken, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til oppholdet. Dette berører også tankeprosessen vedrørende mer langsiktige mål.

Rehabiliteringsoppholdet er gruppebasert, men tilpasses individuelt etter behov. Du vil tilegne deg både kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en interaktiv gruppedynamisk endringsprosess.

Hvordan søker jeg?

Søknad om opphold på LHL-klinikkene Nærland må sendes av fastlegen, sykehuslege, bedriftslege eller privatpraktiserende spesialist. Legen bruker et fastsatt henvisningsskjema og sender det til lokal poliklinikk for sykelig overvekt i helseforetaket der du bor:

Helse Førde HF
Tverrfagleg fedmepoliklinikk
Postboks 1000
6807 Førde
Kontakt: 57 83 92 74/57 83 99 10

Helse Bergen HF
Poliklinikk for overvekt
Medisinsk avdeling
5021 Bergen
Kontakt: 55 97 00 20

Helse Fonna HF
Overvektsteam 4V
Postboks 2170
5504 Haugesund
Kontakt: 52 73 24 15/51 73 24 30

Helse Stavanger HF
Henvisningsmottak - foreløpig
Postboks 8100
4068 Stavanger
Kontakt: 51 51 97 15 (mandag og onsdag 10-12).

Når vi har mottatt henvisningen og vurdert søknaden vil vi gi beskjed. Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 51 79 82 70 eller sende en e-post til narland.post@lhl-klinikkene.no så hjelper vi deg gjerne.

Hva koster det?

Hvis du har fått henvisning fra lege betaler du kun egenandelen på 140 kroner døgnet, samt utgifter til kursmateriell på 400 kroner.

Egenandelen betales før du kommer til oss. Skulle oppholdet bli avbrutt før avtalt tid, eller du av ulike grunner blir fraværende i deler av oppholdet, vil du ikke få refundert dette beløpet.

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurs hos oss på privat basis. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.