Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Utredninger

Hjerte-, lunge-, søvn-, allergi- og nevrologiske utredninger.

Utredninger

Hjerteutredning

En hjerteutredning vil kunne påvise om du har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Pris fra
800,-

Pris for konsultasjon med full utredning hos hjertespesialist koster kr 4 900,-

Fritt behandlingsvalg

Lungeutredning

En lungeutredning vil kunne påvise mulige lungesykdommer, men også begynnende forandringer som kan gi sykdom på sikt. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Pris fra
1 450,-

Pris for konsultasjon med full utredning og røntgenthorax hos lungespesialist koster kr 4 900,-

Allergiutredning

En allergiutredning vil kunne bidra til å påvise eller avkrefte om du har allergi. Har du allergi vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Pris fra
510,-

Pris for konsultasjon med full utredning koster kr 3 750,-