Kontakt oss

Har du spørsmål om vårt rehabiliteringstilbud, våre polikliniske tilbud, hvordan man søker, bestiller eller hvor mye ting koster?

LHL-klinikken Bergen har nå midlertidig stengt vårt døgnbaserte rehabiliteringstilbud og vårt treningstilbud. Vi holder stengt inntil korona-situasjonen i landet er mer avklart.

Vårt polikliniske tilbud er åpent og vi tilbyr konsultasjoner både på telefon og ved oppmøte.

Vi gjennomfører smittekartlegging av pasienter i forkant av time, og vi bruker nødvendig smitteutstyr der det er nødvendig.