LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Medarbeidere ved LHL-klinikken Bergen

Anne Gro Trygsland

Anne Gro Trygsland

Fysioterapeut

Anne Gro Trygsland har master i fysioterapivitenskap, videreutdanning i intensivfysioterapi, veiledningspedagogikk og kognitiv terapi.
Hun har klinisk erfaring fra hjerte- og intensivavdeling, samt balanselaboratorium på sykehus i tillegg til hjerterehabilitering hos LHL. Deltatt i flere kliniske og teoretiske studier og prosjekter og ledet like mange.

Arne Huus

Arne Huus

Sosionom. Jobbrådgiver.

Arne Huus er utdannet sosionom med videreutdanning innen arbeidspsykologi- og ledelse. Han er i tillegg godkjent veileder innen sosialmedisinske fag.

Arne har lang og bred erfaring med hjertepasienter blant annet som leder for rehabiliteringskurset ved tidligere LHL-klinikkene Krokeide i over 30 år.

Asle B. Kjellsen

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Bred erfaring fra avansert behandling av bl.a. idrettsskader, særlig i knær.

Bent Folkvord

Spesialist i allmennmedisin

Bent Folkvord er medisinsk ansvarlig ved rehabiliteringsavdelingen ved LHL-klinikken i Bergen.

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Birger N. Lærum er fagdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols.

Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.

Camilla Daae

Leder poliklinikk. Sykepleier.

Utdannet sykepleier 2009. Klinisk erfaring fra infeksjonsmedisinsk avdeling. Har også hatt stilling som bedriftssykepleier, fagansvarlig sykepleier på laboratoriet, og sist fagkoordinator i hjemmesykepleien.

I LHL har hun arbeidet mye med kardiologiske pasienter, bedriftshelseundersøkelser og nå som avdelingsleder. Har deltatt i WIRUS-studien, som forsker på drikkevaner i jobbsammenheng, samt sammenhengen mellom sykefravær og alkoholkonsum hos ansatte.

Cathrine Buck

Cathrine Buck

Fysioterapaut

Cathrine Buck har i tillegg til fysioterapiutdanningen utdanning innen HMS-styring, veiledning og motiverende intervju. Hun har klinisk erfaring innen kreftbehandling og hjerterehabilitering. Styreerfaring fra Scandinavian Sarcomagroup. Deltatt i flere kliniske studier og er sertifisert innen Aktiv A.

Christine Johansen

Instruktør. Idrettspedagog

Idrettspedagog. Erfaring fra hjerterehabilitering og treningsveiledning.

Eli Øverli Holm

Helsesekretær

Erlend Eriksen

Kardiolog

Arbeider også ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Gard Kristian Anderssen

Ortopedisk kirurg

Gard er utdannet ortopedisk kirurg ved Haukeland Universitetssykehus, Kysthospitalet i Hagevik, Haraldsplass Diakonale sykehus og Ullevål Universitetssykehus.

Han arbeider med brudd og skader i underekstremitetene, i tillegg til ikke-traumatiske tilstander i spesielt fot og ankel.

Hanne Marie Bøe Lunde

Hanne Marie Bøe Lunde

Nevrolog

Hanne Marie er nevrolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen. I tillegg til jobben som nevrolog på LHL-klinikkene forsker hun på MS med fordypning i søvnforstyrrelser hos denne pasientgruppen. Hun utreder og behandler nevrologiske sykdommer og tilstander i nervesystemet.

Hege Alfstad

Hege Alfstad

Fysioterapaut

Hege Alfstad er spesialfysioterapeut med videreutdanning i Motiverende intervju og en rekke kurs innen trening, smerte, og muskel-skjelettplager. Hun har lang klinisk erfaring innen muskel-skjelettproblematikk og rehabilitering både fra sykehus og LHL. Hun er sertifisert innen Aktiv A. Deltatt i flere kliniske studier.

Henning Kristian Olberg

Nevrofysiolog

Ina Hjelland

Ina Hjelland

Nevrofysiolog

Ina Hjelland er lege med doktorgrad og spesialist i klinisk nevrofysiologi og har jobbet innen dette feltet i 7 år.

Jannecke Monsen

Fysioterapeut

Jannecke Monsen er spesialfysioterapeut med lang erfaring og en rekke kurs innen trening, bevegelse, ortopedi, rehabilitering, livsstil og kognitiv terapi. Deltatt i kliniske studier. Hun er sertifisert innen Aktiv A.

Jannicke Bruvik

Jannicke Bruvik

Fysioterapeut. Leder Rehabilitering

Jannicke Bruvik har hovedfag i fysioterapivitenskap og videreutdanning i kognitiv terapi. Klinisk erfaring fra hjerte- og intensivavdeling på sykehus i tillegg til hjerterehabilitering hos LHL. Deltatt i og ledet kliniske studier og prosjekter.

Kristin Ane Steinsland

Kristin Ane Steinsland

Kardiologisk sykepleier

Sykepleier siden 1988. Hun har lang erfaring med hjertepasienter på flere felt blant annet fra Haukeland Universitetssykehus, Hjertesenteret i Oslo og LHL-klinikkene Feiring. Klinisk videreutdanning i kardiologisk sykepleie fra 2006 og bl.a. videreutdanning i kognitiv terapi.

Kristin har også deltatt i ulike kliniske hjerterelaterte studier og prosjekter – bl.a. ved oppstart av tidlig rehabilitering (såkalt fase2A-rehabilitering) ved Haukeland Universitetssykehus.

Linda Røhne Veka

Medisinsk sekretær

Line Pedersen Lærum

Lungesykepleier

May Lisbeth Ohnstad

May Lisbeth Ohnstad

Pedagog og treningsutdannet

Lang erfaring innenfor all type trening, særlig innenfor hjerte rehabilitering.

Mona Lavik

Mona Lavik

Sykepleier

Mona er sykepleier og yogainstruktør. Videreutdanning i mindfulness, medisinsk yoga og motiverende intervju. Klinisk erfaring fra både rehabilitering og hjerteavdeling på flere sykehus i tillegg til rehabilitering hos LHL. Erfaring fra flere kliniske studier og prosjekter.

Pål-Christian Haugland

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Pål-Christian er overlege ved Haukeland Universitetssykehus, avd. AFMR Nordås siden 2008.

Han har kompetanse innen generell muskel- og skjelettlidelser, inkludert erfaring fra revmatologi og idrettsmedisin.

Remiza Delanovic

Remiza Delanovic

Renholder

Remiza har flere kurs i renhold og er i utdanning for å bli fagarbeider.

Stine Jakobsson Strømsø

Stine Jakobsson Strømsø

Direktør LHL-klinikkene Skibotn og Bergen

Tlf: +47 916 39 041

Stine.Stromso@lhl.no

Susanne Varga

Helsesekretær

Svein Folmo

Svein Folmo

Spesialist i klinisk psykologi

Svein Folmo er spesialist i klinisk psykologi fra 1991 og har spesialistutdanning i kognitiv terapi og mindfulness-baserte metoder. Han har lang erfaring som psykoterapeut, veileder og foreleser fra blant annet LHL-klinikkene Krokeide, Psykologisk fakultet ved UiB og diverse forskningsprosjekter.

Tarjei Vinje

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Spesialist i ortopedisk kirurgi. Bred erfaring fra avansert behandling av brudd og skader. Jobber nå primært med fot- og ankelkirurgi.

Spesielt interessert i plager etter overtråkk eller annen ankelskade. Over 10 års erfaring med PRP-behandling.

Thomas Kadar

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Overlege ved Haukeland Universitetssykehus, avd. AFMR Nordås.

Thomas Rogge

Thomas Rogge

Spesialist i indremedisin og kardiologi

Spesialist i indremedisin fra 2011 og i kardiologi fra 2015.

Arbeider som overlege hos LHL fra 2017 og ved Haukeland Universitetssjukehus, Hjerteavdelingen fra 2011.

Bred generell kardiologisk erfaring, blant annet ekkokardiografi, klaffefeil og rytmeforstyrrelser.

Thorbjørn Lunde

Kardiolog

Arbeider også ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tommy Rydgren

Tommy Rydgren

Kokk

Tommy Rydgren har arbeidet og ledet kjøkkenet i flere kjente restauranter før han startet hos LHL. Han har lang erfaring med å lage smakfull og sunn mat.

Trygve Methlie

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Bred erfaring med avansert behandling av sykdom og skader, særlig i skulder.

Kontakt oss

Telefon 55 11 41 50

Åpningstider telefon: mandag – fredag, kl. 08.00 - 15.30

E-post bergen@lhl.no

Vi svarer så fort vi kan innenfor våre åpningstider.

Adresse: Nesttunveien 92, 5221 Nesttun. Reise hit

Postadresse: Postboks 384 Nesttun, 5853 Bergen