LHL

Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Medarbeidere ved LHL-klinikkene Bergen

Anne Gro Trygsland

Anne Gro Trygsland

Fysioterapeut

Arne Huus

Arne Huus

Sosionom. Jobbrådgiver. Leder poliklinikk.

Arne Huus er utdannet sosionom med videreutdanning innen arbeidspsykologi- og ledelse. Han er i tillegg godkjent veileder innen sosialmedisinske fag. Arne har lang og bred erfaring med hjertepasienter blant annet som leder for rehabiliteringskurset ved tidligere LHL-klinikkene Krokeide i over 30 år.

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

birger.laerum@lhl.no

Birger N. Lærum er virksomhetsdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols. Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.

Camilla Daae

Camilla Daae

Sykepleier

Cathrine Buck

Cathrine Buck

Fysioterapaut

Christine Johansen

Christine Johansen

Instruktør

Hanne Marie Bøe Lunde

Hanne Marie Bøe Lunde

Nevrolog

Hanne Marie er nevrolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen. I tillegg til jobben som nevrolog på LHL-klinikkene forsker hun på MS med fordypning i søvnforstyrrelser hos denne pasientgruppen. Hun utreder og behandler nevrologiske sykdommer og tilstander i nervesystemet.

Hege Alfstad

Hege Alfstad

Fysioterapaut

Henning Kristian Olberg

Henning Kristian Olberg

Nevrofysiolog

Ina Hjelland

Ina Hjelland

Nevrofysiolog

Ina Hjelland er lege med doktorgrad og spesialist i klinisk nevrofysiologi og har jobbet innen dette feltet i 7 år.

Jannicke Bruvik

Jannicke Bruvik

Fysioterapeut. Leder Rehabilitering

Kristin Ane Steinsland

Kristin Ane Steinsland

Kardiologisk sykepleier

Sykepleier siden 1988. Hun har lang erfaring med hjertepasienter på flere felt blant annet fra Haukeland Universitetssykehus, Hjertesenteret i Oslo og LHL-klinikkene Feiring. Klinisk videreutdanning i kardiologisk sykepleie fra 2006 og bl.a. videreutdanning i kognitiv terapi.

Kristin har også deltatt i ulike kliniske hjerterelaterte studier og prosjekter – bl.a. ved oppstart av tidlig rehabilitering (såkalt fase2A-rehabilitering) ved Haukeland Universitetssykehus.

Line Pedersen Lærum

Line Pedersen Lærum

Lungesykepleier

May Lisbeth Ohnstad

May Lisbeth Ohnstad

Pedagog og treningsutdannet

Lang erfaring innenfor all type trening, særlig innenfor hjerte rehabilitering.

Mona Lavik

Mona Lavik

Sykepleier

Mona er sykepleier med lang erfaring med hjertepasienter, hovedsakelig fra Haukeland Universitetssykehus. Hun har kompetanse fra ulike studier og forskningsprosjekter relatert til hjerte og livsstilsykdommer. Mona har videreutdanning i mindfulness og medisinsk yoga.

Pål-Christian Haugland

Pål-Christian Haugland

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Randi Johansen

Randi Johansen

Sykepleier

Remiza Delanovic

Remiza Delanovic

Renholder

Svein Folmo

Svein Folmo

Spesialist i klinisk psykologi

Svein Folmo er spesialist i klinisk psykologi fra 1991 og har spesialistutdanning i kognitiv terapi og mindfulness-baserte metoder. Han har lang erfaring som psykoterapeut, veileder og foreleser fra blant annet LHL-klinikkene Krokeide, Psykologisk fakultet ved UiB og diverse forskningsprosjekter.

Thomas Kadar

Thomas Kadar

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Thomas Rogge

Thomas Rogge

Spesialist i indremedisin og kardiologi

Spesialist i indremedisin fra 2011 og i kardiologi fra 2015.

Arbeider som overlege hos LHL fra 2017 og ved Haukeland Universitetssjukehus, Hjerteavdelingen fra 2011.

Bred generell kardiologisk erfaring, blant annet ekkokardiografi, klaffefeil og rytmeforstyrrelser.

Tommy Rydgren

Tommy Rydgren

Kokk