Hopp direkte til innhold

Smittevern

Polikliniske pasienter og evt. nødvendig ledsager må bruke munnbind under opphold på klinikken.

Pust & Pes treningssenter er nå midlertidig stengt, ut januar måned 2022.

Viktig melding
Hjerte og kar

Digital rehabilitering for hjertesyke

Vi tilbyr digital rehabilitering til voksne hjertepasienter over 18 år. Målet er å gi deg best mulig forutsetning for å mestre hverdagens utfordringer slik at du kan komme tilbake til et aktivt liv.

Off. egenandel
150,- /dag
Kursmateriell
500,-
Ansvarlig lege:
Bent Folkvord
 • Varighet: Individuelt tilrettelagt (ca 5-15 dager) hvorav minst en av dagene krever fysisk oppmøte for individuell kartlegging.

 I forbindelse med utbruddet av COVID-19 har vi utviklet rehabiliteringstilbud som gjør det mulig å få et hjemmebasert individuelt tilrettelagt rehabiliteringsopplegg.

Vi må treffe deg (fysisk) minst 1 gang for individuell kartlegging, slik at vi sammen kan planlegge et videre opplegg som passer deg. Resten av opplegget kan gjennomføres hjemmefra.

Vi baserer rehabiliteringen på "Kompendium og arbeidshefte for hjerterehabilitering", videoundervisning og et oppgavehefte med relevante praktiske og teoretiske oppgaver. Treningen tilrettelegges etter dine behov og kan enten være egentrening av ulike slag eller at du kommer hit og trener i gruppe etter avtale.

Målet er å gi deg best mulig forutsetning for å mestre hverdagens utfordringer slik at du kan komme tilbake til et aktivt liv.

Kort beskrivelse

Rehabilitering er en viktig del av behandlingen etter hjertesykdom. Rehabiliteringen gir deg økt kunnskap om egen hjertesykdom, økt arbeidskapasitet, trygghet ift. trening, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.

Som en del av rehabiliteringen tar vi også for oss viktige risikofaktorer som er forbundet med livsstil og vaner som trening, kosthold, røyking og stress. Hvis du klarer å endre disse vanene kan det gi deg betydelig positiv og varig helsegevinst.

Teamet vårt har høy faglig kompetanse og består av fysioterapeuter, sykepleiere, treningsinstruktør, jobbrådgiver, lege og psykolog.

Rehabiliteringskurset vårt skal bidra til å gi deg:

 1. Kunnskap om egen hjertesykdom og økt livskvalitet
 2. Du kommer i bedre form og får økt funksjonsnivå
 3. Varig endring i livsstil og vaner

Rehabiliteringskurset legger spesielt vekt på elementer som reduserer risikoen for ny hjertesykdom som blant annet trening, kosthold, stressmestring og røykeslutt. Kurset handler først og fremst om å gi deg en varig livsstilsendring som kan gi betydelige helseeffekter:

Passer for

Vi kan tilby rehabilitering til voksne hjertepasienter over 18 år.

Vi har tilbud til følgende grupper:

 • Hjerteinfarktpasienter (tidligst 4 uker etter hjerteinfarkt)
 • Bypass- og klaffeopererte (tidligst 8 uker etter operasjon)
 • Pasienter som har vært til utblokking (PCI) (tidligst 2 uker etter utblokking)
 • Anginapasienter i stabil fase
 • Hjertesviktpasienter i stabil fase
 • Hjertesviktpasienter i stabil fase (Fase 2a – Tidlig rehabilitering)
 • Hjertetransplanterte (tidligst 12 uker etter transplantasjon)
 • Hjerterytmeproblematikk (tidligst 2 uker etter ablasjon)

Behandlingsdetaljer

Det er ønskelig at du har tilgang til enten smarttelefon, Ipad eller pc for å kunne se video og dersom du ønsker å kunne ha videomøte med oss. Ta kontakt med oss dersom du ikke har dette så finner vi en løsning likevel.

Individuell kartlegging (fysisk oppmøte ved LHL-klinikken Bergen)

 • Medisinsk
 • Fysisk
 • Kosthold
 • Stress
 • Røyk/Snus
 • Arbeid
 • Sykling/tredemølle/stavgang etter 4X4 prinsippet sammen med fysioterapeut
 • Utarbeide treningsplan for egentrening eller fellestrening

Hjemmebasert teori (kompendium, video, arbeidshefte, m oppgaver)

 • Treningslære
 • Sykdomslære
 • Medikamentlære
 • Kosthold og ernæring

Hjemmebasert praktiske oppgaver

 • Praktisk matlaging
 • Egentrening / Gruppetrening

Ved behov (fysisk oppmøte / pr tlf / digitalt møterom)

 • Røykeavvenning
 • Veiledning i stressmestring

Individuell oppfølging (fysisk oppmøte /pr tlf / digitalt møterom)

 • Samtale etter avtale med kontaktpersonen
 • Oppsummering og avslutningssamtale med kontaktpersonen

Etter avsluttet rehabiliteringsforløp sendes en epikrise til din fastlege og hjertelege.

Om forløpet

Forberedelser

Før kurset må du gjennomføre en medisinsk forundersøkelse for å teste "hjertehelsen" din slik at vi vet hva hjertet ditt tåler. Legeundersøkelsen gjennomfører du hos en hjertespesialist hvor du tar en belastningstest og et arbeids-EKG.

Etter

Hvilke livsstilsendringer ønsker du å jobbe videre med når du kommer hjem? Før kursslutt hjelper vi deg å legge en plan for veien videre.