LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold

Rehabilitering etter hjerneslag

Kurs for deg som har hatt hjerneslag og derfor er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Målet er å gi deg best mulig forutsetning for å mestre hverdagens utfordringer slik at du kan komme tilbake til arbeid og et aktivt liv.

Fritt rehabiliteringsvalg
Egenandel
150,- /dag
Kursmateriell
500,-
Lunsj er inkludert i prisen.
Ansvarlig lege:
Bent Folkvord
 • Varighet: 6 uker, 2-3 dager hver uke

Rehabiliteringen kan gi deg økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.

Som en del av rehabiliteringen tar vi også for oss viktige risikofaktorer som er forbundet med livsstil og vaner som mosjon, kosthold, røyking og stress. Hvis du klarer å endre disse vanene kan det gi deg betydelig positiv og varig helsegevinst.

Vårt tverrfaglige team har høy faglig kompetanse og består av fysioterapeuter, sykepleiere, treningsinstruktør, jobbrådgiver, lege og psykolog.

Kort beskrivelse

Rehabiliteringskurset vårt skal bidra til å gi deg:

 • Varig positiv endring i livsstil og vaner.
 • Bedre mestring av sykdom og økt livskvalitet.
 • Mulighet til å bli værende i arbeid.

Passer for

Kurset passer for deg som ønsker å vende tilbake til arbeid, et aktivt liv og å mestre hverdagen igjen. For å delta på kurset må du være selvhjulpen og i stand til å være med på variert fysisk aktivitet.

Behandlingsdetaljer

Rehabiliteringskurset for deg som har gjennomgått et hjerneslag går over seks uker der du har rehabiliteringsdager enten to eller tre dager per uke. Vi legger inn hviledager mellom rehabiliteringsdagene da flere i denne gruppen er plaget med fatigue og trenger mer hvile enn tidligere. Rehabiliteringskurset legger spesielt vekt på elementer som reduserer risikoen for sykdom som blant annet trening, kosthold, stressmestring og røykeslutt.

De fleste aktivitetene er gruppebasert, men vi tilpasser individuelt i forhold til de behovene og målene du har for oppholdet.

Kurset handler først og fremst om å gi deg en varig livsstilsendring som kan gi betydelige helseeffekter:

 1. Du kommer i bedre form og får økt funksjonsnivå både fysisk, psykisk og sosialt.
 2. Du får mer kunnskap om din egen helse. Det gir større selvinnsikt og motivasjon.
 3. Du møter andre i samme situasjon og kan utveksle erfaringer.

Kursinnhold

I løpet av kurset er du med på flere aktiviteter og samlinger, blant annet:

 • Trening
  • Sykkel- og styrketrening
  • Trening til musikk
  • Stavgang
  • Fotturer og tur til Fløyen
  • Introduksjon styrketrening
 • Kosthold
 • Stressmestring med øvelser
 • Røykeslutt
 • Praktisk matlaging
 • Undervisning innen treningslære og livsstil
 • Forberedelse til veien videre

Om du deltar på alle eller noen av aktivitetene tilpasser vi og avtaler vi sammen underveis i oppholdet, ut fra hva du vil ha best nytte av.

Du bør har med deg treningstøy og gode sko/støvler til turer ut i det fri + treningssko til innebruk.

Fasiliteter og tilbud

LHL-klinikken Bergen har moderne og nye lokaler tilrettelagt for en rekke aktiviteter og behov. Hele anlegget er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Bygget inneholder gymsal og treningsrom, dagligstue og TV-stue, samt et kjøkken. Vi har spill, en velfylt bokhylle og en rekke muligheter for aktiviteter på ettermiddagen. Den sentrale beliggenheten gjør at kulturtilbudene i Bergen er lett tilgjengelige om man ønsker det.