LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold

Slik søker du om rehabiliteringsopphold

Det er lege eller sykehus som må søke om plass for deg.

For henvisere

  • Vi har avtale med Helse Vest RHF om spesialisert rehabilitering og er godkjent for Fritt rehabiliteringsvalg innen hjerterehabilitering og andre sirkulasjonssykdommer.
  • Det er også mulig å søke opphold gjennom egenfinansiering eller helseforsikring.

Vi har både et døgnbasert tilbud og dagopphold innen "Arbeidsrettet behandling"-ordningen, der det kreves at man må være i et arbeidsforhold. Søknaden bør merkes "Arbeidsrettet behandling" eller "Mål om økt arbeidsdeltakelse" dersom pasienten er i et arbeidsforhold.

Hvis pasienten som henvises har hatt hjerneslag, bør søknaden merkes "Arbeidsrettet behandling med mål om økt arbeidsdeltakelse" for å bli godkjent.

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet og søknadsprosedyrer finner du hos helsevest.no.

Last ned henvisningsskjema

Fastlege og legespesialister sender søknad til
Vurderingseiningen for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2, 5221 Nesttun
Tlf. 55 91 85 40.

Sykehus sender søknad til
LHL-klinikkene Bergen
Postboks 384, Nesttun
5853 Bergen

For kursdeltaker

Når vi mottar henvisningen vil du få en bekreftelse på dette. Opptaksteamet vurderer om vi har et egnet tilbud til deg og du får et skriftlig svar.

Får du tilbud om rehabiliteringsopphold, sender vi den en svarslipp og et personopplysningsskjema. Disse skal fylles og sendes til oss:

Postadresse: Postboks 384 Nesttun, 5853 Bergen

Informasjon om oppholdet vil også bli sendt ut i tillegg til at du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon.