LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Søknad om rehabiliteringsopphold

Det er lege eller sykehus som må søke om plass for deg.

For kursdeltaker

Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut. Skjemaet sender du til:

LHL-klinikkene Bergen
Postboks 384, Nesttun
5853 Bergen

Eller som e-post til bergen@lhl.no.

For henvisere

LHL-klinikkene Bergen har avtale med Helse Vest RHF om spesialisert rehabilitering og er godkjent for Fritt rehabiliteringsvalg innen hjerterehabilitering og andre sirkulasjonssykdommer. Det er også mulig å søke opphold gjennom egenfinansiering eller helseforsikring.

Vi har både et døgnbasert tilbud og mulighet for dagopphold innen "Arbeidsrettet behandling"-ordningen, der det kreves at man må være i et arbeidsforhold. Søknaden bør merkes "Arbeidsrettet behandling" eller "Mål om økt arbeidsdeltakelse" dersom pasienten er i et arbeidsforhold.

Last ned henvisningsskjema

Søknad sendes til:

- For fastlege og legespesialister:

Vurderingseiningen for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2, 5221 NESTTUN
Tlf. 55 91 85 40.

- Sykehus:

LHL-klinikkene Bergen
Postboks 384, Nesttun
5853 Bergen

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet og søknadsprosedyrer finner du hos helsevest.no.

Søknadsbehandling

Når vi mottar henvisningen vil du få en bekreftelse på dette. Opptaksteamet vurderer om vi har et egnet tilbud til deg og du får et skriftlig svar.

Får du tilbud om et rehabiliteringsopphold, vil du få tilsendt en svarslipp og et personopplysningsskjema, som vi ber deg fylle ut og returnere til oss. Informasjon om oppholdet vil også bli sendt ut i tillegg til at du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon

Finansiering

Du betaler bare en egenandel på 140 kroner døgnet, samt utgifter til kursmateriell på 500 kroner. Ønsker du kursopphold utover Helse Vests avtaler kan du betale for utgiftene selv. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kost og losji er inkludert i prisen for døgnpasienter, mens lunsj er inkludert i prisen for dagpasientene.