Hopp direkte til innhold

Smittevern

Polikliniske pasienter og evt. nødvendig ledsager må bruke munnbind under opphold på klinikken.

Pust & Pes treningssenter er nå midlertidig stengt, ut januar måned 2022.

Viktig melding

Ultralyd av halspulsårer

Ultralyd er en diagnostisk målemetode hvor man tar i bruk lydbølger for å kunne visualisere innsiden av et organ. Ultralyd innebærer ikke stråling som man blir utsatt for ved CT-undersøkelse.

Halspulsårene forsyner hjernen med blod og oksygen fra hjertet. På halsen har vi to sett av halspulsårer (arterier): Karotisarteriene kan kjennes på forsiden av halsen, like nedenfor bakre kjevevinkel. Disse blodårene forsyner fremre del av hjernen med blod. Vertebralisarteriene er lokalisert ved siden av ryggvirvlene i nakken og går gjennom skallebenet og inn til hjernen. Disse arteriene forsyner bakre deler av hjernen; hjernestammen, lillehjernen og baklappen.

Ved ultralydundersøkelse av halspulsårene måler man tykkelse på karveggen (intima-media tykkelse/ IMT) og ser etter aterosklerose (åreforkalkninger) i åreveggen. Videre måles hastighet av blodgjennomstrømmingen til hjernen, og man ser om det foreligger utposninger (aneurysme) eller rift (disseksjon) i halspulsårene.

Bildene registreres på en skjerm og analyseres av lege.

Hvorfor ultralyd av halspulsårer?

Forebygging:

Rundt 30 prosent av hjerneslag anslår man er forårsaket av åreforkalkninger i halspulsårene. Ved å gjøre ultralydundersøkelse av halspulsårene, kan man avdekke evt. åreforkalkninger i blodårene, og  samtidig si noe om åreforkalkningen (plakkdannelse) er stabil eller ikke. Åreforkalkning begynner mange år før det utvikler seg til sykdom. Dersom åreforkalkning blir påvist, kan risiko for hjerneslag og hjerte-kar sykdommer reduseres ved å starte behandling tidlig.

Påvise risikofaktorer:

Ved ultralydundersøkelse måler man tykkelsen av karveggen (IMT). Dersom tykkelsen av karveggen er større enn det man forventer  i forhold til kjønn og alder, kan det være med på å gi økt risiko for hjerte-karsykdommer og hjerneslag. Dersom karveggen er fortykket, kan det være forårsaket av for høyt blodtrykk over tid. Måling av karvegg-tykkelse kan også være en god indikasjon på å vurdere om åreforkalkningen reverseres under behandling med medisiner som kolesterolsenkende og blodtrykksmedisin.  

Årsakssammenheng:

Dersom man allerede har hatt et hjerneslag, utføres ultralyd av halspulsårene rutinemessig, for å avklare om årsaken til hjerneslaget kommer fra halspulsårene, enten fra et plakk som har løsnet, en utposning på en av halspulsårene eller om det kan skyldes en rift i halsåren.

Hvem bør undersøkes med ultralydundersøkelse av halspulsårene?

Personer som har 2 eller flere av følgende risikofaktorer for aterosklerose (åreforkalkning) anbefalles undersøkelse med ultralyd av halspulsårer:

  • Røyker
  • Har høyt blodtrykk
  • Har høyt kolesterol
  • Har familiær disposisjon for hjerte-karsykdom eller hjerneslag før 60 års alder
  • Har diabetes

Hvilke legemidler brukes for åreforkalkning i halspulsårene?

Det vanligste legemiddelet mot påvist åreforkalkning er kolesterolsenkende. Mange har også behov for blodfortynnende og blodtrykksenkende legemidler i tillegg. Alle disse medisinene er med på å forebygge hjerneslag og hjertesykdom.

Hva med kirurgi?

Hvis innsnevring ( stenose) av halspulsåren er svært alvorlig og påvirker blodtilførselen til hjernen, dersom plakkdannelsen vurderes ustabil, eller du har hatt slag eller drypp og det påvises alvorlig innsnevring i halspulsåren, kan kirurgi være løsningen. Det finnes to typer kirurgiske behandlinger å velge mellom.

Ved carotisendarterektomi åpner man arterien og fjerner fettavleiringer i åreveggen. Denne prosedyren kan gjøres i narkose, der pasienten sover under inngrepet. Prosedyren kan også gjøres i lokalbedøvelse, mens du er våken. 

Ved stenting, setter kirurgen inn et rør i halspulsåren der det er trangt for å stabilisere åreveggen.  Dette gjøres i områder der det ikke lar seg gjøre å utføre som carotisendarterektomi eller for personer som tidligere har fått behandling, men har fått tilbakefall.

Ultralyd halskar ved LHL-klinikken Bergen

LHL-klinikken Bergen har offentlig avtale via fritt behandlingsvalg på denne undersøkelsen med kort ventetid. Man betaler kun vanlig egenandel. Da er henvisning fra lege nødvendig. Man kan også bestille undersøkelsen som privatbetalende pasient, og da er ikke henvisning nødvendig.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienten velger behandlingssted innen spesialisthelsetjenesten, men betaler vanlig egenandel. Legen ( fastlege eller spesialist) kan henvise en pasient til ultralyd halskar til et behandlingssted som har fritt behandlingsvalg. Henvisningen sendes til offentlig sykehus som gjør en rettighetsvurdering innen 10 dager og pasient og behandlingsinstitusjon vil få et brev med godkjenning innen ordningen.  Du kan selv ta kontakt med den klinikken du ønsker å bestille time hos.  

Hvem som har avtaler på fritt behandlingsvalg finner du her. 

LHL-klinikkene Bergen har fritt behandlingsvalg innen hjerteundersøkelser og ultralyd halskar. I tillegg er LHL-klinikkene en del av fritt rehabiliteringsvalg innen for hjerterehabilitering og arbeidsrettet behandling.

Nicola Logallo

Nicola Logallo

Nevrolog
LHL-klinikken Bergen

Dr. Nicola Logallo er nevrolog og har doktorgrad på ultralyddiagnostikk av hals-og hjernepulsårer. Han jobber til vanlig ved Haukeland Sykehus, og har en bistilling ved LHL-klinikken Bergen.

Henning Kristian Olberg

Henning Kristian Olberg

Klinisk nevrofysiolog
LHL-klinikken Bergen

Utdanning: Cand. med.: 2005, Spesialist i nevrologi: 2012, Spesialist i klinisk nevrofysiologi: 2017, PhD: 2018.

Yrkeserfaring: 2 år i psykiatri, 5,5 år i nevrologi, 8 år i klinisk nevrofysiologi.

Faglig profil: skjæringspunktet mellom psykiatri, nevroimmunologi og klinisk nevrofysiologi.

(Foto: Anne Sidsel Herdlevær)

Kontakt oss

Telefon

Telefon 55 11 41 50

Åpningstider telefon: man–fre, kl. 8.30–11 og 12–15

Epost

E-post Kontaktskjema

Vi svarer så fort vi kan innenfor våre åpningstider.

Adresse

Adresse: Nesttunveien 92, 5221 Nesttun. Reise hit

Postadresse: Postboks 384 Nesttun, 5853 Bergen

Adresse

Her finner du oss: