LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock
Allergi

Allergiutredning

Har du mistanke om at du har allergi? Kontakt oss for sikker diagnose og riktig behandling.

Pris
2 900,-
Inkludert konsultasjon med lege
Ansvarlig lege:
Birger N. Lærum
 • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning

Vi går grundig igjennom din og familiens sykehistorie i forhold til allergi og bakgrunnsrisiko. Informasjon om variasjon i plager, type symptomer i luftveiene og eventuelt i huden, utløsende årsaker og lindrende forhold gir et viktig grunnlag for den kliniske vurderingen og videre utredning.

Symptomer

Det kan være riktig å ta en allergiutredning ved symptomer som:

 • rennende, røde, kløende og hovne øyne
 • tett og kløende nese og nysing
 • kløe i halsen og heshet
 • trøtthet, slapphet og dårligere konsentrasjon
 • særlig når dette varierer med årstid, eksponering for pollen, pelsdyr osv.

Kort beskrivelse

Utredningen inneholder følgende undersøkelser / tester:

 • Blodprøver med allergipanel og markører på allergisk betennelse
 • Prikktesting: ved enkelte klinikker utføres prikktesting med allergener på hud
 • Dersom aktuelt: pusteprøver (spirometri), måling av utåndet nitrogenoksid (FeNO)
 • På spesiell indikasjon: Testing av bronkial hyperreaktivitet (egen takst)
 • Eventuelt henviser vi videre til ØNH-lege, hudlege, yrkesmedisiner, eller lignende.

Undersøkelse og gjennomgang foregår hos erfaren lungelege/barnelege.

Les mer om behandling av allergi.

Våre spesialister

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

LHL-klinikken Bergen

Birger N. Lærum er fagdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols.

Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.

}