LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Lunge

Enkel lungetest hos sykepleier

Lurer du på om du kan ha kols, eller om du er i risikogruppen for å utvikle kols?

Pris
900,-
Inkluderer samtale med sykepleier, kols-symptomtest og en lungefunksjonsprøve.
  • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning
  • Varighet: Samtale og undersøkelse varer ca ½ time.

Røyking er den vanligste årsaken til kols, men dersom du har vært utsatt for luftforurensning i arbeidsmiljøet, kan du få yrkesrelatert kols.

Alvorlig eller underbehandlet astma som barn og voksen er også en risikofaktor for kols senere i livet.

Vi tilbyr lungetest og samtale hos lungesykepleier.

}