LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Lunge

Kontroll og oppfølging hos lungelege

Har du en lungesykdom og ønsker oppfølging hos en lungelege? Hos oss får du en fast lege som har tid til å følge deg opp på en god og betryggende måte.

Pris
1 900,-
Inkluderer konsultasjon hos lege, full lungefunksjonsundersøkelse og blodprøver
Ansvarlig lege:
Birger N. Lærum
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Konsultasjon hos lungelegen varer 30 minutter, i tillegg tid til testene

Når du går til kontroll og oppfølging av en lungelege er du sikret blant annet

  • at du får optimal nytte av lungemedisinene dine
  • regelmessig kontroll av risikofaktorer som røyk og yrkeseksponering
  • at utviklingen av sykdommen følges nøye

Symptomer

Kontrollen vil også gjøre det mulig å oppdage mulige komplikasjoner av sykdommen og eventuelt annen sykdom som kan følge av å være lungesyk.

De vanligste lungesykdommene er:

Passer for

Deg som har lungesykdom

Behandlingsdetaljer

Kontrollen krever ingen forberedelser.

Vi tar først lungefunksjonstester, blodprøver og eventuelt lungerøntgen. Hvis det er behov for tilleggsprøver blir disse tatt senere, eventuelt en annen dag. Umiddelbart etter testene kommer du inn til legen for en konsultasjon.

Hvis det er behov for ekstra undersøkelser som blodgass, NO-måling, belastningstest, flytest eller bronkoskopi betaler du for disse i tillegg.

Ytterligere undersøkelser må avtales sammen med legen.

Våre spesialister

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Birger N. Lærum er fagdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols.

Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.