LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Lunge

Lungeutredning

Er du tungpustet, har langvarig hoste, mye slim, piping i brystet eller andre problemer fra lungene eller luftveiene? Vi tilbyr grundig utredning hos lungelege så du får konstatert om du eventuelt har en lungesykdom.

Pris
3 600,-
Inkluderer tester og konsultasjon hos lege.
Ansvarlig lege:
Birger N. Lærum
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Tester og konsultasjon hos legen tar totalt rundt 1,5 timer.

Lungelegen vil kunne fastslå om du har en lungesykdom og hvilken sykdom du eventuelt har. Hvis det blir konstatert at du har en lungesykdom vil legen starte relevant behandling og gi deg nyttig informasjon og råd.

Symptomer

Det kan være riktig å undersøke om du har en lungesykdom hvis du har symptomer som

  • tung pust
  • langvarig hoste med eller uten slim
  • piping i brystet og/eller at det snører seg og kanskje også vondt i brystet under eller etter at du har anstrengt deg
  • hoste og slimdannelse under eller etter at du har anstrengt deg
  • det haster dersom du har blod i oppspytt, tung pust, hoste og/eller vekttap, nattesvette og spesielt ved påvist skygge på røntgen av lungene. Du vil da også ha krav på rask, offentlig utredning såkalt "pakkeforløp"

Kort beskrivelse

Før konsultasjonen med lege blir det utført lungefunksjonstester/pusteprøver, det blir tatt blodprøver og eventuelt lungerøntgen. Dette tar 30-45 minutter. Deretter møter du legen som da har fått de fleste testsvarene og kan gi en god vurdering.

Behandlingsdetaljer

Lungelegen gjør en grundig vurdering av symptomene og kartlegger lungefunksjonen din ved en utredning som inkluderer blant annet flere lungefunksjonsmålinger og lungerøntgen. Legen gir deg råd om eventuell videre utredning eller behandling.

Våre lungeleger har lang erfaring og høy kompetanse. Flere av lungelegene og testpersonellet bidrar i legeforeningens utdanning av nye lungeleger.

Beskrivelse av utredningen

  • Lungefunksjonsprøver med blant annet reversibilitetstest (måler effekt av pustemedisin). Her inngår både måling av spirometri, diffusjonskapasitet og totale lungevolumer
  • Blodprøver, inkludert blodgass (måling av blant annet oksygen- og kulldioksid i arterieblod) og eventuelle allergiprøver
  • Måling av oksygenmetning (vi måler hvor mye oksygen blodet ditt frakter fra lungene)

For noen pasienter er det nødvendig med utvidet testing for undersøkelse av eventuelle tilleggssykdommer, for eksempel hjerte- og nevrologiske lidelser, sykdommer i øvre luftveier, eventuelt også med CT av lungene. Legen gir deg råd om slik eventuell videre utredning eller behandling. Du får nærmere informasjon om alternativer og priser.

Om forløpet

Forberedelser

Dersom du bruker lungemedisiner i form av faste inhalasjoner, skal du ikke ta dem fra kvelden før - heller ikke hurtigvirkende fra samme morgen. Ved pågående infeksjon kan det være lurt å utsette timen. Ellers er det ingen spesielle forberedelser.

Våre spesialister

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Birger N. Lærum er fagdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols.

Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.