LHL-klinikken Bergen

Hopp direkte til innhold
Lunge

Samtale med lungelege

Har du mistanke om lungesykdom, eller har du spørsmål om lungesykdommen din? Vi tilbyr samtale med lungelege for å avklare om du har behov for videre undersøkelser og behandling.

Ansvarlig lege:
Birger N. Lærum
  • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning

I samtalen med lungelegen får du svar på spørsmål og informasjon om hvilke undersøkelser du eventuelt bør ta. Du vil også gjennomføre en enkel lungefunksjonstest (spirometri).

Kort beskrivelse

Hvis du trenger videre undersøkelser eller behandling blir dere sammen enige om en plan for veien videre. Det gir trygghet og forutsigbarhet.

Lungelegene våre har lang erfaring og høy kompetanse, og flere bidrar også i legeforeningens utdanning av nye lungeleger.

Vi tilbyr blant annet lungeutredning som inkluderer komplett måling av lungefunksjon, lungerøntgen, blodprøver med blodgassanalyse og/eller måling av oksygenmetning slik at vi kan fastslå om du har en lungesykdom.

Våre spesialister

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Birger N. Lærum er fagdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols.

Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.