LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Kontroll og oppfølging hos lungelege

I tilbudet inngår

  • konsultasjon hos lege
  • full lungefunksjonsundersøkelse
  • blodprøver
  • eventuell lungerøntgen(link til vårt tilbud om dette hvis eget).

Ytterligere undersøkelser må avtales sammen med legen.

Denne tjenesten får du ved

Kr 1 900,- Bestill time

Har du en lungesykdom og ønsker oppfølging hos en lungelege? Hos oss får du en fast lege som har tid til å følge deg opp på en god og betryggende måte.

Formålet med kontroll og oppfølging

Når du går til kontroll og oppfølging av en lungelege er du sikret blant annet

  • at du får optimal nytte av lungemedisinene dine
  • regelmessig kontroll av risikofaktorer som røyk og yrkeseksponering
  • at utviklingen av sykdommen følges nøye

Kontrollen vil også gjøre det mulig å oppdage mulige komplikasjoner av sykdommen og eventuelt annen sykdom som kan følge av å være lungesyk.

De vanligste lungesykdommene er:

Hvordan foregår kontrollen?

Kontrollen krever ingen forberedelser.

Vi tar først lungefunksjonstester, blodprøver og eventuelt lungerøntgen. Hvis det er behov for tilleggsprøver blir disse tatt senere, eventuelt en annen dag. Umiddelbart etter testene kommer du inn til legen for en konsultasjon. Konsultasjon hos lungelegen varer 30 minutter.

Hva koster kontrollen?

Hvis det er behov for ekstra undersøkelser som blodgass, NO-måling, belastningstest, flytest eller bronkoskopi betaler du for disse i tillegg.

Lungelegene våre har lang erfaring og høy kompetanse, og flere bidrar også i legeforeningens kurser i forbindelse med utdanning av nye lungeleger