LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Test av bronkial hyperreaktivitet

Overfølsomhet i luftveiene er et kjennetegn ved astma. Ved en provokasjonstest får vi sjekket om du har overfølsomme luftveier, og om det kan skyldes astma eller ikke.

Denne tjenesten får du ved

Kr 3 300,- Bestill time

Under provokasjonstesten inhalerer du små mengder av et irriterende stoff (metakolin eller mannitol) i en økende mengde. Etter hver inhalasjon måler vi lungekapasiteten din. Hvis du får et fall i lungefunksjonen (FEV1) ved en lavere dose enn hos friske personer, tolkes dette som at testen er positiv.

Formålet med provokasjonstesten

Ved hjelp av Metakolin- eller Mannitoltesten kan vi få en tydelig indikasjon på om du har astma eller ikke.

Hvis testen er positiv, og du også har symptomer som tyder på at du sannsynligvis har astma, vil lungelegen starte behandling med astmamedisiner.

Når er det riktig å ta en provokasjonstest?

Provokasjonstesten er nyttig for å stille riktig diagnose hvis du tror du kan ha astma. Mistanken kan være basert på at du i hvile eller under aktivitet har varierende symptomer som

  • tung pust
  • hoste
  • slim
  • piping i brystet

Det er lungelegen som eventuelt anbefaler en provokasjonstest på bakgrunn av en lungeutredning.

Lungelegene våre har lang erfaring og høy kompetanse, og flere bidrar også i legeforeningens utdanning av nye lungeleger.

Om testen

Må jeg forberede meg før testen?

Hvis du allerede tar lungemedisiner må du ringe oss eller snakke med fastlegen din om når du skal slutte å ta disse før testen, eller om du skal fortsette å ta de helt frem til den dagen du skal ta testen.

Vanligvis bør faste inhalasjoner (kortison, langtidsvirkende bronkieåpnere) kuttes ut 1-2 uker i forveien. Korttidsvirkende medisiner (bronkieåpnere) kan tas inntil samme morgen kl. 06.

Hvordan foregår testen?

Under testen sitter du på en stol og puster inn Metakolin i økende mengde. Vi kontrollerer lungekapasiteten etter hver inhalasjon. Dersom du får et fall i lungefunksjonen ved en lavere dose enn hos friske personer, tolkes dette som et sikkert tegn på at testen er positiv og at du kan ha astma.

Under testen kan du få ubehag som tung pust og hoste, slik man ellers kan få ved lungesykdom.

Etter testen får du et medikament som normaliserer lungefunksjonen igjen.

Etter testen

Umiddelbart etter testen får du en samtale med legen om resultatet, og du kan stille spørsmål og få mer utfyllende informasjon. Legen vil da også vurdere om du har behov for medisin.

Etter samtalen med legen kan du reise hjem.

Hvor lang tid tar testen?

Testen tar litt over en halv time.