LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Konsultasjon hos nevrolog

Trenger du oppfølging etter hjerneslag, eller utredning for hodepine og migrene? Har du nerveskader i armene eller bena, eller nakke- og ryggsmerter? Plages du av svimmelhet eller nummenhet? Har du behov for vurdering i forhold til andre nevrologiske tilstander?

Denne tjenesten får du ved

Vår nevrolog tilbyr grundig sjekk og oppfølging for nevrologiske sykdommer og skader i nervesystemet.

Hvis du har hatt hjerneslag kan vi tilby poliklinisk oppfølging i tiden etter at du har kommet hjem fra sykehus eller rehabiliteringsopphold.

For å sikre høy kvalitet og kompetanse i det diagnostiske arbeidet samarbeider nevrologen vår tett med de kliniske nevrofysiologene, som utfører nødvendige tilleggsundersøkelser når dette er nødvendig.

Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Formålet med undersøkelsen

En nevrologisk undersøkelse innebærer en omfattende kartlegging for å sjekke om symptomene du har skyldes en sykdom i nervesystemet.

Først går vi gjennom sykehistorien din. Deretter tar vi en grundig nevrologisk undersøkelse for å finne ut hvor i nervesystemet symptomene kommer fra.

Ofte kan det være nødvendig med tilleggsundersøkelser som

Når er det riktig å konsultere en nevrolog?

Du kan ha stor nytte av å gå til en nevrolog hvis du har symptomer som

 • hodepine/migrene
 • svimmelhet
 • smertetilstander i ansikt som ved trigeminus nevralgi
 • smertetilstander i nakke, rygg eller bena som ved skiveprolaps
 • tap av førligheten i hender eller føtter (polynevropati)
 • nummenhet
 • søvnforstyrrelser/søvnapne (i samarbeid med lungelege)
 • kraftsvikt/gangvansker
 • ufrivillige bevegelser
 • talevansker
 • dobbeltsyn

Det kan også være aktuelt konsultere en nevrolog dersom du er usikker på om du har en av disse diagnosene:

 • betennelsessykdom i nervesystemet
 • Parkinsons sykdom (symptomer som ufrivillig skjelving, stive muskler, langsomme bevegelser og/eller dårlig balanse/koordinasjon).
 • epilepsi (har opplevd epileptiske anfall)

Tilleggsbehandling

Hvis du har kronisk migrene (15 dager med hodepine eller mer i måneden, hvor minst åtte er migreneanfall) kan behandling med Botox være effektivt.

Poliklinikken Bergen tilbyr behandling av kronisk migrene med Botox etter retningslinjer utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.