Hopp direkte til innhold

Feilbehandling av tuberkulose og innestengt barndom

Feilbehandling av tuberkulose og mishandling av barn med tuberkulose på 1940- 50- og 60-tallet.

På tross av at det fantes medisiner for å helbrede tuberkulosen på femtitallet ble mange barn stuet bort i årevis og utsatt for overgrep og feilbehandling. Tuberkulose var på denne tida en sykdom som kunne helbredes med antibiotika.

En rekke saker som pasientombudet i LHL har jobbet med viser at deler av det medisinske miljøet i Norge var svært skeptiske / motvillige til å ta i bruk de "nye" medisinene. De fortsatte med feilbehandlingen, som "kuring" i frisk luft, kirurgiske inngrep,- punktering av lunger,- inngrep som i seg selv ikke ville helbrede tuberkulosen,- bare fjerne de angrepne områder og som i mange tilfeller invalidiserte de som ble rammet.

Det er viktig å sette søkelys på dette, fordi disse tuberkulosepasientene har kjempet for å bli hørt og har hatt store problemer med å få erstatning for feilbehandling og sin tapte barndom, selv om noen få har fått billighetserstatning.

Tidligere beintuberkuløse pasienter ved Kystenhospitalet i Tromsø har organisert seg i Kysten-foreningen.

Har du spørsmål om feilbehandling av tuberkulosepasienter, kontakt LHLs pasientombud her. 

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.

Du kan treffe pasientombudet på telefon 415 46 963 og e-post al@lhl.no.