Hopp direkte til innhold

Lungeeksperter fraråder generisk bytte av lungemedisiner i apotek

Et samlet pasient- og fagmiljø innen lungebehandling går sterkt imot planene om å innføre medisinbytte innen lungemedisin.

Et felles opprop fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Lunger i Praksis, Norsk forening for lungemedisin og Nasjonalt kolsråd i Norge advarer mot å inkludere lungemedisiner (inhalasjonsmidler) i ordningen med medisinbytte i apotek, såkalt generisk bytte.

"Det fremstår som uansvarlig å utsette lungepasientene for en slik risiko som innføring av medisinbytte av lungemedisin vil medføre, med de potensielt svært alvorlige konsekvenser dette kan få for lungepasienter i Norge", skriver organisasjonene i Dagens Medisin.

De påpeker at tiltaket med medisinbytte av lungemedisin i apotek ikke har dokumentert effekt, og er bekymret for at dette vil medføre mer feilbruk av lungemedisiner. 

Les hele innlegget her: Uansvarlig lungemedisinbytte

 

LHL Astma og Allergi har også sendt en høringsuttalelse til helsemyndighetene som argumenterer imot bytte av inhalasjonsmedisin i apotek. Les mer her: Medisinbytte av astmamedisin.