Hopp direkte til innhold

Kalsium i melk og ost kan gi mindre kolesterol-økninger

Danske forskere har kommet nærmere svaret på hvorfor enkelte meieriprodukter kan være mer gunstige for kolesterolet enn andre.

I de senere år har det kommet en del forskning som tyder på at melk og meieriprodukter i kostholdet kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, til tross for at melkefettet er rikt på mettede fettsyrer som øker kolesterolnivåene.

Spis magre meieriprodukter, som melk eller yoghurt med høyst 1 % fett, og ost med høyst 16 % fett hver dag.

Det er ikke usannsynlig at andre komponenter i meieriprodukter veier opp for de skadelige. Blant annet har det vært foreslått at kalsiumet kan være en beskyttende komponent.

Fra før er det kjent at ulike meieriproduktene har ulik virkning på kolesterolnivåene. Smør øker for eksempel LDL-kolesterolet (det dårlige kolesterolet) mer enn andre meieriprodukter.

Sammenliknet med smør, ser ost ikke ut til å være kolesteroløkende. I en ny studie har forskere ved universitetet i København undersøkt nærmere hva dette kan skyldes.

Testet dietter med mye og lite kalsium

Forskerne satt friske, unge menn på tre ulike dietter. To av diettene var rike på kalsium (fra lettmelk og halvfet hvitost), mens den tredje dietten var uten meieriprodukter, bortsett fra smør. Hver diett ble fulgt i 14 dager.

Mengden melk og ost i diettene ga ca. 800 milligram kalsium per 2000 kalorier, noe som tilsvarer nesten 7 desiliter lettmelk og 120 gram hvitost per dag. Alle diettene hadde likt innhold av fett og mettet fett av fett.

Mindre kolesteroløkning med kalsiumrike dietter

På grunn av det høye inntaket av mettet fett, økte kolesterolnivåene (både totalkolesterolet og LDL-kolesterolet) under alle de tre diettene. Med diettene som inneholdt melk eller ost, økte imidlertid kolesterolet mindre enn dietten med lite meieriprodukter. 

Totalkolesterolet økte i gjennomsnitt med 0,47-0,53 mmol/l under melke- og ostediettene. For HDL-kolesterolet og blodtrykket var det ingen forskjeller.

Les mer om høyt kolesterol her.

Økte utskillelsen av fett

Det viste seg at diettene med melk og ost førte til at mer fett ble utskilt i avføringen. Jo mer fett som ble utskilt med avføringen, jo mer sank kolesterolnivåene. Forskerne mener derfor at økt fettutskillelse kan forklare at kolesterolet økte mindre av de kalsiumrike diettene.

Støttes av annen forskning

Denne lille studien viser altså at et kosthold med mye melk eller ost motvirker en del av den kolesteroløkende effekten av mettet fett, og at dette har sammenheng med økt fettutskillelse.

Dette underbygges av en svensk undersøkelse fra 2013 som viste at kvinner med høyest inntak av ost (rundt seks porsjoner per dag) hadde 26 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt i løpet av 11 år enn kvinnene som hadde lavest inntak (mindre enn én porsjon per dag).

Bruk av smør på brødet var derimot forbundet med økt risiko.

Også forskerne bak denne studien tror sammenhengen kan forklares med at ost er rikt på kalsium.

Les mer om meieriprodukter og hjerte- og karsykdom her. 


Dette tyder på at det er mest gunstig å spise meieriprodukter med mye kalsium (slik som faste oster) enn med lite kalsium (slik som rømme, fløte og smør).

Anbefaler magre meieriprodukter

For folk flest anbefales det å inkludere magre meieriprodukter i det daglige kostholdet. Magre meieriprodukter (melk eller yoghurt med høyst 1 % fett og ost med høyst 16 % fett) er like rike på kalsium og andre næringsstoffer som de fete variantene.

Les mer om kalsium og hjerte- og karsykdom her.