Hopp direkte til innhold

Mindre bilkjøring til jobb kan forebygge fedme

Å bytte ut bilen med mer aktive transportmidler til jobb kan bidra til å stanse fedmebølgen.

Mer enn 6 av 10 arbeidstakere kjører bil til jobb, mens bare 2 av 10 går eller sykler, ifølge Transportøkonomisk Institutt. Personer som byttet ut bilen med å gå, sykle eller ta kollektivtransport til jobben gikk mindre opp i vekt over tid, viser en ny stor undersøkelse fra Storbritannia. De som gjorde motsatt gikk derimot opp i vekt. Dette tyder på at mer ”aktiv transport” til jobb kan være en kostnadseffektiv måte å redusere forekomsten av fedme blant voksne på (1).

I den nye undersøkelsen ble nesten 6000 voksne mellom 40 og 69 år spurt om hva slags transportmiddel de bruker til og fra jobb: bil, offentlig transport, sykkel eller bena. Fire år senere ble de spurt om det samme. Deres høyde og vekt ble målt og ut fra dette ble deres kroppsmasseindeks (KMI) utregnet (KMI sier noe om forholdet mellom vekt og høyde og en KMI på 25 klassifiseres som overvekt og KMI på 30 klassifiseres som fedme).

De som byttet ut ”passiv” transport til jobb (bilkjøring) med ”aktiv” transport (gåing, sykling eller kollektivtransport) hadde etter fire år i gjennomsnitt 0,3 enheter lavere kroppsmasseindeks (KMI) enn de som forble bilkjørere. Utbytting av aktiv med passiv transport var derimot forbundet med 0,3 enheter høyere KMI.

Liten, men relevant forskjell

KMI over 30 er sterkt knyttet til risiko for å få bl.a. diabetes type 2 og høyt blodtrykk, som i sin tur er sterke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. En forskjell i KMI på bare 0,3 enheter er beskjedent for den enkelte da det tilsvarer en vektnedgang eller –økning på knapt nok ett kilo. Dette betyr likevel mye for folkehelsa, ettersom et av folkehelsemålene frem mot 2025 er å stanse veksten i forekomsten av fedme.

Det å være aktiv til og fra jobb er ingen garanti mot fedme, men for hele samfunnet kan et bytte fra bil til aktiv transport utgjøre en viktig forskjell.

Hvorvidt det å bytte fra bil til gåing eller sykling gir en større effekt enn å bytte til kollektivtransport ble ikke undersøkt. En annen studie fra England viste at å bytte ut bilen med å gå eller sykle til jobb var forbundet med en enda større reduksjon i KMI (2).

Tidligere studier har også vist at brukere av aktiv eller offentlig transport har lavere KMI enn bilkjørere samt lavere forekomst av diabetes og høyt blodtrykk. Men disse studiene sier ikke alltid klart hva som er ”høna eller egget”. De har også ofte basert seg på egenrapportert vekt og høyde, noe som kan være upålitelig. I den nye studien ble høyde og vekt derimot målt objektivt.

Sammenhengen mellom vektendring og type transport kunne ikke forklares av helsetilstand, sosioøkonomisk status eller andre livsstilsfaktorer.

Trening og livsstilstilbud - for et bedre liv

Vi tilbyr livsstilskurs, helsefremmende trening og klinisk ernæringsfysiologi ved flere av våre klinikker.

Se vårt tilbud innen trening og livsstil