Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

LHLs kolspris 2018

- Svekket lungefunksjon fra fødsel øker risikoen for lungesykdommer som voksen.

Onsdag 17. oktober ble LHLs kolspris 2018 tildelt Karin C. Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. Prisen ble utdelt på LHL-sykehuset Gardermoen.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL, minnet om at det nå i oktober, på tidspunktet for prisutdelingen, var 75 år siden LHL ble stiftet.
- Vi gjør det samme i dag, vi er en aktiv medlemsorganisasjon, vi påvirker politisk og vi behandler. I tillegg til at vi forsker selv.

Professor Amund Gulsvik begrunnet på vegne av en enstemmig fagkomite bestående av avdelingsleder og professor Johny Kongerud i Oslo, professor Per Sigvald Bakke i Bergen, medisinsk faglig rådgiver Olav Kåre Refvem i Oslo og professor Amund Gulsvik hvorfor årets Kolspris tildeles Karin C. Lødrup Carlsen. Han fremhevet at prisvinneren har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging, og utført vitenskapelig arbeid om Kols som har internasjonal anerkjennelse.

- Karin C. Lødrup Carlsen har vært en pådriver for en økt bevissthet om at svekket lungefunksjon allerede fra fødselen av, kan gi lungesykdommer i voksen alder. Hun er en svært verdig kandidat, understreket Gulsvik.

Prisen ble overrakt av Wenche Monrad, styreleder i LHL.


Prisvinner-og-styreleder-web-optimalisert_2.jpg
Foto: Even Gulbrandsen. Fra venstre: Wenche Monrad (styreleder i LHL) og Karin Cecilie Lødrup Carlsen.

Overveldende å få Kolsprisen

- Det er veldig overveldende å få Kolsprisen. Det er en utrolig stor ære. Dette handler om økt forståelse fra svangerskap og spedbarnstadiet om en sykdom som kan ramme i siste halvdel av livet, og som kan gi økt innsikt i hvordan vi kan unngå at pasienter får lungesykdommer i voksen alder, sa Karin C. Lødrup Carlsen da hun mottok prisen.

Hun og kollegaer har gjennom sin forskning påvist at barn født med lav lungefunksjon, og spesielt som er rammet av astma som barn, så øker risikoen for kroniske lungesykdommer, eksempelvis kols.

- Det å ha astma som barn, har en betydelig implikasjon som voksen. Det er det viktig for oss som barneleger å være klar over, sa Karin C. Lødrup Carlsen.

802 spedbarn

Det er over 25 år siden Karin C. Lødrup Carlsen og kollegaene hennes gjorde de første målingene av lungefunksjonen til spedbarn, bare et par dager etter fødselen. I løpet av 1992 hadde forskerne samlet inn data fra 802 spedbarn. Frem til i dag har disse barna blitt fulgt opp og undersøkt gjennom oppveksten. Hun vil i forbindelse med prisoverrekkelsen gi siste oppdateringer om funn.

Utsatt fra fødsel av

Et tidlig funn var at noen av barna hadde spesielt dårlig lungefunksjon allerede da de var nyfødte, og at disse barna har hatt mye høyere risiko for å utvikle en kombinasjon av astma, høysnue og atopisk eksem, sammenlignet med spedbarn med normal lungefunksjon ved fødsel.

Om kolsprisen

Ønsker kunnskap og synlighet om kols

Kols er en kronisk betennelsessykdom i lunger og luftveier som er betinget av genetisk faktorer og miljøfaktorer gjennom hele livsløpet. Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL. Prisen ble utdelt for første gang i 2011. Årets prisvinner er nummer åtte i rekken av mottakere av kolsprisen.

LHLs kolspris deles ut årlig. Målsetningen for LHLs Kolspris for fremragende vitenskapelig arbeid er at den skal initiere større forståelse og mer kunnskap om kols. Kriteriene ved valg av prisvinner er at vedkommende

  1. har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging eller bedre rehabilitering av personer med kols,
  2. har utført vitenskapelig arbeid om kols som er internasjonalt anerkjent, og
  3. har helsefaglig utdannelse og er bosatt i Norge.

Programmet

Kl 13.45 Enkel servering

Kl 14.15 Åpning med musikalsk innslag

Kl 14.20 Velkommen ved generalsekretær Frode Jahren

kl 14.25 Presentasjon av prisvinneren ved Amund Gulsvik, leder av fagkomiteen for kolsprisen og ved ved styreleder Wenche Monrad

Kl 14.40 Hva kan lungefunksjon fra fødsel fortelle ved årets prisvinner Karin C Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus

Kl 15.20 "State of the art" for KOLS-rehabilitering ved Anita Grongstad, fysioterapeut/ PhD-stipendiat LHL-sykehuset Gardermoen

Kl 15.40 Flyreiser ved KOLS ved Anne Edvardsen, avdelingsleder og forsker LHL-sykehuset Gardermoen

Kl 15.50 Avslutning ved generalsekretær Frode Jahren