Hopp direkte til innhold

Risiko for hjerte- og karsykdom øker etter sinneutbrudd

Forskere har nå undersøkt sammenhengen mellom sinne og hjerte- og karsykdom. De konkluderer med at det i de to første timene etter et sinneutbrudd, er høyere risiko for hjerteinfarkt, slag eller annen kardiovaskulær sykdom.

Dr. Elisabeth Mostofsky og hennes kollegaer ved fra Harvard Medical School fant at risikoen for hjerteinfarkt nesten er femdoblet de første to timene etter et sinneutbrudd, mens risikoen for slag øker rundt tre ganger høyere. 

Risikoen for unormal hjerterytme øker også.

Ett utbrudd per måned gir lav risiko

Den absolutte risikoen for hjertesykdom øker, hvis en person alt har hjerteproblemer, samt jo oftere sinneutbruddene kommer.

En person med bare ett sinneutbrudd per måned får bare en liten tilleggsrisiko for slag eller hjerteinfarkt, mens en annen person med flere sinneutbrudd og i tillegg andre risikofaktorer, får en mye høyere risiko som øker over tid.

Forskerne beregnet at årlige tilfeller hjerteinfarkt per 10 000 personer med ett sinneutbrudd per måned, og ellers lav risiko for hjerte- og karsykdom, vil øke med kun ett.

Økt puls, blodtrykk og motstand i blodårene

For personer med høy risiko for hjerte- og karsykdom vil antallet øke med fire. Men for personer med fem sinneutbrudd hver dag, vil antall hendelser derimot øke med 158 for de med lav risiko for hjerte- og karsykdom og med hele 657 for de med høy risiko for hjerte- og karsykdom.

Denne studien sier ingenting om de underliggende mekanismene for hvorfor det er sammenheng mellom sinne og hjerte- og karsykdom, men det er tidligere vist at stress kan øke pulsen, blodtrykket og motstanden i blodårene.

Dette kan føre til endringer i blodstrømmen som igjen kan gi blodpropper og inflammatoriske reaksjoner.