Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Trygg og effektiv kolesterolbehandling av barn og unge

Mange barn med arvelig høyt kolesterol er underbehandlet, viser norske studier.

Barn med sykdommen familiær hyperkolesterolemi - arvelig høyt kolesterol - anbefales å bruke kolesterolsenkende medisiner fra de er 8-10 år gamle. Den norske legen Gisle Langslet, som jobber på Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus, la nylig frem en doktoravhandling om behandling og oppfølging av barn og unge med denne sykdommen.

Forskningen Langslet har bidratt til viser at behandling av barn ned til 6 års alder med høyt kolesterol ved hjelp av statiner (rosuvastatin og atorvastatin) er både trygt og effektivt for å senke «det dårlige» LDL-kolesterolet i blodet. 

I én studie undersøkte Langslet og medarbeidere virkninger og bivirkninger av 2-årig bruk av rosuvastatin hos barn og unge med familiær hyperkolesterolemi (FH). Barna i studien var mellom 6 og 17 år gamle, og var fra flere ulike land, blant annet Norge. Videre har de undersøkt effekten av 3-årig bruk av en annen type statin, atorvastatin. Disse studiene har også sett på om det å senke kolsterolet blant barn har noen negativ effekt på vekst og utvikling.

Resultatet var at LDL-kolesterolnivåene blant barna med FH gikk ned med rundt 40 prosent i gjennomsnitt, ved bruk av begge typer statiner. Dette betyr at statiner har en like stor effekt på LDL-kolesterolsenkning hos barn som hos voksne.

Ingen negativ effekt på vekst eller utvikling ble funnet, og bivirkningene var beskjedne. Seks prosent av barna rapporterte forbigående muskelsmerter, men de kunne likevel fortsette å ta medisinen.

Redusert åreforkalkning i halspulsårene

I tillegg til å at kolesterolet gikk ned, fant Langslets studier at behandlingen også reduserer tykkelsen i halspulsårens vegger, som er en indikator på tidlig åreforkalkning (aterosklerose), og som er høyere blant barn med FH. Kolesterolsenkende behandling reduserte nivåene til det samme som hos friske barn.

Siden kolesterolsekning har vist seg å redusere aterosklerose i arteriene hos barn, utgjør disse studiene et sterkt argument for å starte behandling ved ung alder. Det forutsetter selvsagt kjennskap til at man har sykdommen, noe mange ikke har. 

Les mer her: Flere enn ventet har trolig arvelig høyt kolesterol

Tidligere forskning har også vist at bruk av statiner senker LDL-kolesterolet blant barn med FH med rundt 20-40 %, og at markører på lever- og nyreskade ikke påvirkes negativt. De fleste studiene har imidlertid vært kortvarige, som oftest 24 uker lange. Langslets studier er de første som har inkludert barn under 10 år og som hadde mer enn ett års varighet.

I tillegg til statiner er legemidlene Ezetimibe, Cholesytramin, Cholestipol og Colesevelam godkjent for bruk av barn i Norge, men effekten av disse er ikke spesifikt dokumentert for barn. 

Mange underbehandles

I henhold til europeiske retningslinjer bør barn med FH få spesielle kostholdsråd fra to års alder, mens kolesterolsenkende medikamenter bør vurderes sterkt fra 8-10 års alder. Målet bør være å begrense LDL-kolesterol til under 3,5 mmol/l fra 10 års alder, eller å senke nivåene med 50 prosent. Lignende anbefalinger gis av Nasjonal kompetansetjeneste for Familiær Hyperkolesterolemi i Norge.

Til tross for dette ser det ut til at bare halvparten av norske barn med FH bruker kolesterolsenkende medisiner, ifølge en av Langslets undersøkelser av pasienter ved Lipidklinikken i Oslo. Behandlingen starter også senere enn anbefalt: i gjennomsnitt når barna er 12,5 år gamle, mens opptil 10 års alder er anbefalt.

Bare ni prosent av unge voksne som hadde blitt behandlet med statiner som barn hadde et LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l, som er målet blant voksne med FH. For barn er målet under 3,5 mmol/l LDL-kolesterol, og 70 prosent av barna som var stabile brukere av kolesterolsenkende medisiner  nådde dette nivået.

Tidlig behandling er nødvendig

Selv om hjerte- og karsykdommer sjelden skjer hos barn, er risikofaktorene som fremmer utviklingen av aterosklerose (åreforkalkning) til stede allerede i barndommen. Som hos voksne er det en klar sammenheng mellom fettavleiringer i blodårene og kolesterolnivåene i blodet hos barn.

Barns kolesterolnivå har sammenheng med morens kolesterol under svangerskapet, viser norsk studie. Dette kan ha betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Det å gå med et forhøyet kolesterolnivå fra barndommen av gir en mye større risiko enn om man først får høyt kolesterol som gammel, ettersom det gir en mye større «belastning» i blodårene over tid. En person med familiær hyperkolesterolemi som har et kolesterolnivå på 8 mmol/l har eksempelvis mye større risiko for å få hjerteinfarkt enn en frisk person med samme kolesterolniå, siden han eller hun med FH har gått med høyt kolesterol i lengre tid.

Motsatt har personer som har genetiske mutasjoner som gir et lavt kolesterolnivå gjennom hele livet lav risiko for hjerte- og karsykdom og tidlig død.

LHL mener derfor at barn bør screenes for familiær hyperkolesterolemi. Les mer her: Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol.