Hopp direkte til innhold

Sterke følelser kan utløse hjerteinfarkt

Både fysisk anstrengelse og følelsesutbrudd kan trigge hjerteinfarkt. En kombinasjon av disse er knyttet til en tredoblet risiko, viser en undersøkelse utført i 52 land.

Selv om utvikling av hjerte- og karsykdom er en gradvis prosess som pågår over lengre tid, finnes det risikofaktorer som er forbundet med akutte hendelser som hjerteinfarkt. Disse såkalte triggerne er blant annet fysisk anstrengelse, sinne eller opprørthet.

Tidligere forskning har vist at risikoen for hjerteinfarkt er nesten femdoblet de første to timene etter et sinneutbrudd.

Les mer her: Risiko for hjerte- og karsykdom øker etter sinneutbrudd.

I en stor undersøkelse av personer i 52 land som hadde fått sitt første hjerteinfarkt, kunne rundt 8 prosent av de akutte hjerteinfarktene forklares med kraftig fysisk anstrengelse eller sinneutbrudd timen før. Risikoen for hjerteinfarkt var tredoblet hos de som hadde vært både fysisk anstrengte og sinte eller oppbrakte i timen før (1).

Over 12 000 pasienter som var innlagt med hjerteinfarkt ble spurt om de hadde drevet med fysiske anstrengelser og om de hadde vært sinte eller opprørte før de fikk symptomer på hjerteinfarkt. Friske personer av samme kjønn og alder ble spurt om det samme.

Den økte risikoen knyttet til fysisk anstrengelse og sinneutbrudd var uavhengig av andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, kjønn, stress, medisinbruk og alkoholinntak.

Det er allerede kjent at fysiske og psykiske anstrengelser kan aktivere stresshormoner, sammentrekking av blodårer samt økt puls og blodtrykk. Dette kan føre til at fettavleiringer (”plakk”) i pulsårene sprekker, slik at et hjerteinfarkt oppstår. Hvor lett plakk i årene har for å sprekke varierer mye fra person til person.

Det er likevel viktig å huske at kun et fåtall av hjerteinfarktene var knyttet til fysisk anstrengelse eller sinneutbrudd.

Gledesutbrudd kan også påvirke hjertet

Lykkelige mennesker lever lenger enn ulykkelige. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har også vist at sans for humor er forbundet med lengre liv (2). Men kan man bli for glad?

”Takotsubo syndrom” er det medisinske navnet på en type stress-utløst, forbigående hjertesvikt (kardiomyopati) som enkelte kan få etter sterkt psykisk eller fysisk stress, slik som sorg eller frykt. Det blir derfor populært kalt ”knust hjerte-syndrom”. Symptomene ligner på hjerteinfarkt. Tilstanden er mye vanligere hos kvinner enn menn og hos eldre mennesker.

Selv om Takotsubo syndrom altså er knyttet til negative følelser, har enkelte med Takotsubo derimot hatt positive følelser før hendelsen, slik som bursdagsfester, bryllup eller hyggelige overraskelser (3). Dette betyr ikke at det er farlig å være glad, men det tyder på at både positive og negative hendelser i livet kan påvirke sentralnervesystemet på måter som har konsekvenser for hjertet.

Det å ha sans for humor er forbundet med lavere risiko for hjerteinfarkt, men å le er likevel ikke nødvendigvis bare ”en spøk”. I 1898 skal British Medical Journal ha beskrevet en 13 år gammel jente som fikk hjertesvikt etter langvarig latter. Også i nyere tid har det vært rapportert hjerterytmeforstyrrelser og besvimelser etter en god latter (4).

Allikevel er fordelene ved å le flere enn ulempene!