Hopp direkte til innhold

Vaksine anbefales hjerte- og lungesyke

Hjerte- og lungesyke er i risikogruppen og anbefales å la seg vaksinere mot influensa. Ikke vent for lenge.

Influensaovervåkningen til Folkehelseinstituttet for 2017 rapporterer at forekomsten av influensalignende sykdom er lav i begynnelsen av november i alle landets regioner. 

Likevel bør du ta kontakt med fastlegen din for å få influensavaksine i god tid før jul. Det tar én til to uker før vaksinen har full effekt. Selv om du vaksinerte deg i fjor, bør du vaksinere deg i år igjen.

I Norge opptrer influensa som regel i vinterhalvåret, fra november til mars. Hvor mange som blir syke, avhenger av hvor mye viruset har forandret seg siden året før og hvor mange som er vaksinerte. 

Sammensetningen av influensavaksinen justeres etter WHOs og helsemyndighetenes vurdering. Derfor kan vaksinen være annerledes fra år til år. Effekten av vaksinen svekkes over tid, derfor er det viktig å ta vaksinen hvert år. 

Visste du at influensavaksinasjon også er knyttet til lavere risiko for hjerte- og karsykdom? 

Årets influensavaksine inneholder følgende:

  • et et A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus
  • et A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus
  • et B/Brisbane/60/2008-lignende virus

Bivirkninger av influensavaksine

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom. 

Vaksine som nesespray for unge

En ny influensavaksine i form av nesespray ble tilgjengelig i Norge høsten 2013. LAIV, som den kalles, har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. De som tar denne vaksinen, vaksineres også mot B/Brisbane/60/2008-lignende virus.

Vær obs på at vaksinen er levende og må dermed ikke skal tas av personer som er immunsupprimerte, som organtransplanterte, barn med alvorlig astma eller gravide.

Les mer om influensa og vaksine hos Folkehelseinstituttet.

Artikkelen er oppdatert oktober 2017.

Kilde

FHI