Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Faggruppe for Lungeergoterapeuter er en fag- og interessegruppe for ergoterapeuter i Norge som jobber med personer med kronisk lungesykdom.

Hva er ergoterapi?

Alle mennesker har behov for å være i aktivitet. Dette er viktig både fysisk, psykisk og sosialt. En sykdom kan medføre at daglige gjøremål som for eksempel matlaging, renhold, hagearbeid, fritidsinteresser og arbeid blir tyngre eller umulig å gjennomføre.

Ergoterapeuter tar utgangspunkt i disse daglige aktivitetene. Målet med ergoterapi er at enhver skal kunne opprettholde et mest mulig aktivt liv på egne premisser. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet og deltagelse i hjem, skole, arbeid og fritid.

Ergoterapeuter jobber her opp mot den enkelte person, aktiviteten og miljøet rundt.

Hvor kan du kontakte ergoterapeut?

  • I bydelen eller kommunen der du bor.
  • Rehabiliteringsinstitusjoner
  • Sykehus

Du trenger ikke henvisning fra lege for å kunne ta kontakt med ergoterapeut. Tjenesten er gratis.

Brosjyrer

Energibesparende arbeidsmetoder

Brosjyren gir en generell innføring i prinsippene rundt Energibesparende arbeidsmetoder og tips til mestring av hverdagen.

Å komme seg etter Covid-19

Tips til mestring av hverdagen

Gå til alle våre brosjyrer

Les mer om

Verktøykasse for lungerehabilitering

Den nye verktøykassen for lungerehabilitering gir faglig veiledning for helsepersonell med ansvar for individer eller grupper med lungesykdom.

Verktøykassen for KOLS og lungerehabilitering er en samling av kartleggingsverktøy, diagnosekriterier, oversikt over behandling og forslag til undervisningsopplegg innen KOLS og lungerehabilitering.

Verktøykassen er inndelt i fire kapitler:

  1. kartlegging,
  2. trening og fysisk aktivitet,
  3. pasientopplæring,
  4. evaluering.