Hopp direkte til innhold
Tur i skogen, med staver
Foto: Shutterstock

Energibesparende arbeidsmetoder

Energibesparende arbeidsmetoder handler om å bli bevisst på bruk av pust og energi ved gjennomføring av daglige aktiviteter. Det handler om å planlegge bruken av energi og finne balanse mellom aktivitet og hvile.

I praksis kan dette for eksempel handle om å finne nye arbeidsmetoder som minsker graden av tungpust og slitenhet ved aktivitet.

Det handler om prioritering, planlegging, tempo, pusteteknikk, arbeidsstillinger, fysisk tilrettelegging av omgivelsene og bruk av tekniske hjelpemidler.

Faggruppe for lungeergoterapeuter har utarbeidet informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom. Informasjonsmateriellet ble utgitt i 2008. Materiellet er oppdatert to ganger; i 2012 og i 2022.

Informasjonsmateriellet består av en brosjyre om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom, og 23 ark med råd og tips knyttet opp til enkeltaktiviteter. 

Se alle brosjyrer

Energibesparende arbeidsmetoder

Brosjyren gir en generell innføring i prinsippene rundt Energibesparende arbeidsmetoder og tips til mestring av hverdagen.

I tillegg utarbeidet faggruppen en brosjyre for personer med long covid i 2021. I brosjyren finner man tips til å mestre hverdagen etter Covid-19.

Å komme seg etter Covid-19

Tips til mestring av hverdagen

 

For ergoterapeuter og annet helsepersonell

Brosjyren og alle enkeltarkene kan brukes som bakgrunn for tips og metoder man videreformidler til personer med lungesykdom. Materiellet kan brukes som utgangspunkt for undervisning, individuell samtale og veiledning.

Del ut brosjyren og velg ut de arkene med aktiviteter som er aktuelle for den enkelte bruker. Det anbefales å krysse ut de punktene / rådene som er mest aktuelle da ikke alle punktene er like relevante for alle.

For personer med lungesykdom

Velg selv de arkene med aktiviteter som du har utfordringer med. Les igjennom arkene. Ikke alle punktene er aktuelle for alle og du kan derfor selv krysse ut det som du oppfatter er relevant for deg, din situasjon og dine utfordringer.