Hopp direkte til innhold
Tur i skogen, med staver
Foto: Shutterstock

Energibesparende arbeidsmetoder

Energibesparende arbeidsmetoder handler om bevisst bruk av pust og energi. Det betyr ikke å gjøre mindre, men tenke igjennom hva en bruker kreftene på og hvordan en utfører ulike aktiviteter.

Kan man kompensere og utføre aktiviteten på en lettere måte? Hverdagen består av mange aktiviteter. Etter å ha utført en aktivitet vil man ofte ha overskudd til å gå i gang med en annen aktivitet. Det handler om en balansegang mellom ulike aktiviteter og mellom aktivitet og hvile.  

Det handler om prioritering, planlegging, tempo, pusteteknikk, arbeidsstillinger, fysisk tilrettelegging av omgivelsene og bruk av tekniske hjelpemidler.

Norsk Faggruppe for lungeergoterapeuter (NFLE - nå Faggruppe for lungeergoetapeuter) har utarbeidet informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom. Informasjonsmateriellet ble første gang utarbeidet 2007–2008 og ble så revidert gjennom et fagutviklingsprosjekt (støttet av LHL og Helsedirektoratet) i 2011–2012.

Informasjonsmateriellet består av to brosjyrer om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom, en beregnet på brukere og en beregnet på ergoterapeuter. I tillegg består det av 23 ark med råd og tips knyttet opp til enkeltaktiviteter. Alt av informasjonsmateriell er tilgjengelig i PDF-format. Brosjyrene har tidligere kontaktinformasjon, bruk kontaktinformasjonen på nettsiden ved behov.

For ergoterapeuter og annet helsepersonell

Veileder for ergoterapeuter

Brosjyren gir en generell innføring i prinsippene rundt energibesparende arbeidsmetoder

Begge brosjyrene og alle enkeltarkene kan brukes om bakgrunn for de tips og metoder man videreformidler til personer med lungesykdom. De kan brukes som utgangpunkt for undervisning, individuell samtale og veiledning eller som en skriftlig oppsummering til brukeren av gjennomgåtte aktiviteter og prinsipper etter kompenserende ADL-trening. 

Del ut brosjyren rettet mot brukerne og plukk ut de arkene med aktiviteter som er aktuelle for den enkelte bruker. Det anbefales også at man setter kryss ved de punktene / rådene som er mest aktuelle for den enkelte bruker da ikke alle punktene er like relevante for alle. 

For personer med lungesykdom

Veileder for bruker

Brosjyren gir en generell innføring i prinsippene rundt energibesparende arbeidsmetoder

Velg selv velge de arkene med aktiviteter du har utfordringer med. Les igjennom arkene. Ikke alle punktene gjelder for alle og du kan derfor selv sette kryss ved de punktene du oppfatter som relevant for deg, din situasjon og dine utfordringer.