LHL

Hopp direkte til innhold

Hjerteløftet

Hjerteløftet er et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Forebyggende forskningsprosjekt – i sluttfasen

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet. De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet. 

Ettersom prosjektet er i sluttfasen inkluderes dessverre ikke flere deltakere. De sist inkluderte deltakerne deltok på livsstilkurs i januar 2016. For tiden brukes tiden på oppfølging og sluttføring av deltakere som er i avslutningsfase av prosjektet.

Hjerteløftet er et prosjekt fra LHL-klinikkene Feiring støttet av Helse og omsorgsdepartementet. Les mer om prosjektet her.

Målet med prosjektet er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden. 

Vi er nå i ferd med å hente inn tre-års data. Alle deltakere får brev fra oss når tiden for treårsoppfølging er inne. Henvisende lege får også et brev om hvilke opplysninger vi trenger.

Her kan du laste ned spørreskjema.