LHL

Hopp direkte til innhold

Landets nest største hjertesenter

LHL-klinikkene Feiring behandler forsnevringer eller tette blodårer i hjertet, hjerteklaffefeil og hjerteflimmer. Vi utfører angiografi, PCI, TAVI, ablasjonsbehandling og bypassoperasjoner. En av landets største rehabiliteringsavdelinger for hjertesyke finner du også her, samt forebyggings- og samhandlingsprosjektet "Hjerteløftet".

LHL-klinikkene Feiring er spesialsykehuset for utredning, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke. Klinikken er en del av fritt sykehusvalg.

Siden oppstarten i 1989 har sykehuset gjennomført over 70 000 hjerteundersøkelser (angiografier) og drøyt 50 000 hjertebehandlinger. Vi tilbyr også ablasjonsbehandling av hjerteflimmer og driver forebyggings- og samhandlingsprosjektet "Hjerteløftet". Klinikken har rundt 220 ansatte.

Rundt 25 prosent av alle utredninger og behandlinger som foretas i Norge innenfor vårt spesialområde gjøres hos oss. Det betyr at vi gjennomfører omtrent 4 500 angiografiske utredninger, 1 700 utblokkinger (PCI), 200 ablasjoner og 650 bypass- og klaffeoperasjoner hvert år. Rehabiliteringsavdelingen har en årlig kapasitet på 500 deltakere.

Vi tilbyr

  • rask, relevant og god behandling og pleie i trygge omgivelser
  • tilbud som også ivaretar de pårørende
  • trygghet for at både du og dine pårørende stå i sentrum, og at dere blir møtt med vennlighet, respekt og høy grad av service
  • opplevelse av at du og dine pårørende er like mye verdt, og at det ikke gjøres forskjell ut fra kjønn, alder, sosial og materiell status, religiøs overbevisning eller etnisk opprinnelse
  • aktiv bruk av informasjon og kommunikasjon som et viktig virkemiddel for å nå gode resultater
  • et helhetlig tilbud som ivaretar dine behov

Kompetanse og erfaring

LHL-klinikkene gjennomfører rundt 4 500 angiografiske utredninger, 1 700 utblokkinger (PCI), 200 ablasjoner og 650 bypass- og klaffeoperasjoner hvert år. Det tilsvarer rundt 25 prosent av all slik behandling i Norge.

Rehabiliteringsavdelingen har en årlig kapasitet på 500 deltakere. I tillegg har vi rundt 20 forskningsprosjekter årlig.

Langvarig satsing på høy kompetanse og bred erfaring har gitt fremragende medisinske resultater. På Pasoppundersøkelser foretatt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som viser pasientenes opplevelse av kvalitet, skårer LHL-klinikkene Feiring meget høyt på alle punkter.

Motivasjon til en bedre livsstil

LHL-klinikkene Feiring er et godt sted å være for hjertesyke og livsstilsendring går som en rød tråd gjennom rehabiliteringstilbudet vårt. Det tverrfaglige teamet består av leger, psykolog, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, attføringskonsulent, kostholdsveileder og ernæringsfysiolog, alle med høy kompetanse. I tillegg har vi særlig fokus på tilbakeføring til yrkeslivet og samarbeider tett med NAV.

LHL-klinikkene Feiring er et supplement til det offentlige helsevesen og driver i nært samarbeid med offentlige helseinstitusjoner. Klinikken har rundt 220 ansatte og er en del av fritt sykehusvalg.

Visjonen vår

LHL-klinikkene Feiring skal gi enhver pasient opplevelsen av å bli individuelt og godt ivaretatt både medisinsk og menneskelig.