LHL

Hopp direkte til innhold

Aktuelle saker for tillitsvalgte

"Glemt passord" funksjon på "Min Side"

Vi har nå en ny og forbedret "glemt passord" rutine for medlemmer og tillitsvalgte som skal ha tilgang til Min side.

Nye treningsprogrammer

LHL har fokus på fysisk aktivitet i lokallagene. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og behandle hjerte- og...

Saker til kommunevalget 2019

Det er snart kommunevalg. I den forbindelse har vi utarbeidet utkast til to saker:  Krav til partiene om gratis skolemåltid LHL ønsker plass i...

Ny kontaktpersonordning

Vi går bort fra at fylkene har egen kontaktperson fra administrasjonen. Det vil si at spørsmål knyttet til vedtekter, interessepolitikk, drift av...

Situasjonen for LHL er dramatisk og alvorlig

LHL vedtok i 2013 å etablere det nye LHL-sykehuset Gardermoen. For ett år siden flyttet Feiringklinikken og Glittreklinikken inn under samme tak i...

Vi har lansert en egen Helsepodd!

Gjennom en lyttevennlig plattform ønsker LHL å gi pasienter, pårørende og helsepersonell en ny arena å tilegne seg etterlengtet informasjon og...

Slik oppretter du kalenderhendelse

Vi har flyttet dette til Min side, for å gjøre det enklere for dere.

Vant Mercedes, men hvor er millionloddet?

Jubelen sto i taket på Ranheim da LHL-medlem og loddabonnent Trine Almåsbakk vant en Mercedes 350 hybrid i LHL-lotteriet nr. 11. Leder av LHL...

Nytt interessepolitisk program på hjerneslagområdet

Sentralstyret har vedtatt interessepolitisk program for LHL Hjerneslag 2018-2020. I kommende periode prioriteres tre hovedområder: Økt kunnskap og...

Utbetaling av momskompensasjon til lagene

LHL vil betale momskompensasjonen videre til lagene straks beløpet er mottatt fra staten. LHL vil ikke benytte seg av muligheten til å kreve et...

Standard kontoplan for lokallag

LHL har en avtale med AlphaReg AS som sikrer at alle lokallag som ønsker å føre regnskapet i regnskapsprogrammet AlphaReg har gratis tilgang til br...

Med hjerte- og lungehelse på timeplanen

LHL fikk midler fra Extrastiftelsen til å utvikle og prøve ut et opplegg for besøk fra lokallag til videregående skoler. Målgruppen er elever på...

Tillitsvalgt vant 50 000 kroner i LHL-lotteriet

Alle som registrerer lodd i LHL-lotteriet uten gevinst eller hjertesymbol er med i trekningen om 50 000 kroner hver måned. Fylkesleder i LHL Østfol...

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om...

LHL – en ideell aktør

LHL har siden etableringen av THO i 1943 tilpasset sin virksomhet til samfunnets behov. Nå utvikler LHL tjenestetilbud der helseforsikring og...

LHL – en åpen og inkluderende organisasjon

Bak denne overskriften lurer det mange utfordringer. I 2014 utviklet LHL et eget kurshefte som omhandler noen av de. Kurset er fortsatt like aktuelt.

Gratis bruk av Alphareg for lokallag

LHL har inngått avtale som gir alle lokallag mulighet til å bruke regnskapsprogrammet Alphareg gratis. Les også om andre støtteordninger for...

Alle medlemmer registreres som medlemmer ett sted – i LHL

Landsstyret vedtok på sitt møte 17. november at medlemmene i LHL herunder LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er medlemmer ett sted, LHL. Vervin...

Medlemmene i LHL Hjerneslag har talt

LHL Hjerneslag har nylig gjennomført en medlemsundersøkelse som ga flere interessante funn.

Nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp

1. oktober kommer det nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.

Forslag om fjerning av diagnoselisten som gir rett til gratis fysikalsk behandling

LHL støtter ikke en oppheving av diagnoselisten og mener at det er viktig å opprettholde lungesykes rett til gratis fysikalsk behandling.

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro...

Forholdet mellom LHL, LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag

LHLs administrasjon får en del spørsmål om de nye organisasjonene LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag, medlemskap og demokratiske rettigheter i ...

Gratis bruk av undervisningslokaler

Slik går du frem for å få tilgang til offentlige undervisningsrom til lagets opplæringsaktiviteter.

Verv spillere til grasrotmidler til lokallaget

De fleste lag i LHL er nå mottakere av Grasrotmidler. Ved å verve spillere til å gi "sin" Grasrotandel til det lokale LHL lag, kan grasrotandelen b...

Nye likemannstilbud i LHL

Det vokser frem nye likemannstilbud i LHL. LHL Bergen kan flagge med nyåpnet likemannstelefon, og i Rogaland har fire lag gått sammen om å bidra ti...

Rekruttere nye triminstruktører med frivillig.no

Ønsker laget å starte med trimaktiviteter? Eller har dere kanskje en trimgruppe som trenger nye eller flere instruktører? Da kan bruk av frivillig....

Hjerteboka – informasjon og råd om hjertesykdommer

Angina, hjerteflimmer, risiko, undersøkelser, medisiner, operasjoner, sexliv, kosthold. Bekymringer og spørsmål knyttet til hjertesykdommer kan vær...

På lag med kommunen

26. – 27. mai var en gruppe fra noen LHL-lag samlet i Oslo for å få nye ideer og tips til hvordan lokallagene kan samarbeide med kommunen.

Hvordan arrangere en stand?

Har dere lyst til å spre informasjon om LHL og lokallagets aktiviteter? Her er noen enkle kjøreregler og tips om hvordan dere kan arrangere en stan...