LHL

Hopp direkte til innhold

Aktuelle saker for tillitsvalgte

Situasjonen for LHL er dramatisk og alvorlig

LHL vedtok i 2013 å etablere det nye LHL-sykehuset Gardermoen. For ett år siden flyttet Feiringklinikken og Glittreklinikken inn under samme tak i...

Vi har lansert en egen Helsepodd!

Gjennom en lyttevennlig plattform ønsker LHL å gi pasienter, pårørende og helsepersonell en ny arena å tilegne seg etterlengtet informasjon og...

Øker timesatsen fra kr. 80,- til kr. 100,-

Til vår store glede melder studieforbundet FUNKIS at de øker timesatsen på opplæringstilskuddet fra kr. 80,- per time til kr. 100,- per time, i...

Slik oppretter du kalenderhendelse

Vi har flyttet dette til Min side, for å gjøre det enklere for dere.

Nytt telefonnummer til LHLs medlem- og giverservice

LHLs medlem- og giverservice har nå telefonnummer 67 02 38 00. Telefonen er betjent mellom 09.00-15.00.

Vant Mercedes, men hvor er millionloddet?

Jubelen sto i taket på Ranheim da LHL-medlem og loddabonnent Trine Almåsbakk vant en Mercedes 350 hybrid i LHL-lotteriet nr. 11. Leder av LHL...

Invitasjon til offisiell åpning av LHL-sykehuset Gardermoen torsdag 7. juni

2018 er et historisk år for LHL. Det er 75 år siden LHL ble stiftet. Det er 40 år siden LHL etablerte hjertebroen til England. Og LHL flytter sin...

Kurs: LHL – vår organisasjon

LHL – vår organisasjon er et kurs for deg som nettopp er valgt inn i styret i lokallaget eller fylkesutvalget. Er du blitt utfordret til å være...

Nytt interessepolitisk program på hjerneslagområdet

Sentralstyret har vedtatt interessepolitisk program for LHL Hjerneslag 2018-2020. I kommende periode prioriteres tre hovedområder: Økt kunnskap og...

Mer enn 50 000 studietimer i 2017

LHL har passert smått utrolige 50 000 studietimer i 2017. Det betyr at masse flotte aktiviteter blir gjennomført i lagene og dokumentert av flinke...

Årsmøtedokumenter

LHL søker om momskompensasjon på vegne av lokallagene. Husk derfor frist for innsending av nødvendige dokumenter innen 1. april 2018.

Utbetaling av momskompensasjon til lagene

LHL vil betale momskompensasjonen videre til lagene straks beløpet er mottatt fra staten. LHL vil ikke benytte seg av muligheten til å kreve et...

Helsepodden med midler fra ExtraStiftelsen

LHL har mottatt kr 221 000,– til å utvikle en podcast om helse.

Budsjett 2018 vedtatt

14. desember vedtok sentralstyret budsjett for 2018. Budsjett for LHLs samlede virksomhet legger opp til et resultat før skatt på minus MNOK 160,3.

Test kan fange opp kols mange år tidligere enn i dag

LHL etterlyser en nasjonal handlingsplan for kols, med fokus på forebygging, tidlig diagnose, regelmessig oppfølging og større satsing på...

Standard kontoplan for lokallag

LHL har en avtale med AlphaReg AS som sikrer at alle lokallag som ønsker å føre regnskapet i regnskapsprogrammet AlphaReg har gratis tilgang til br...

Med hjerte- og lungehelse på timeplanen

LHL fikk midler fra Extrastiftelsen til å utvikle og prøve ut et opplegg for besøk fra lokallag til videregående skoler. Målgruppen er elever på...

Hvert minutt teller

Når det står om minutter, er det viktig at ambulansen er nær. Det kan Bjørn bekrefte, som lever i dag på grunn av rask respons! Hør hans historie i...

Tillitsvalgt vant 50 000 kroner i LHL-lotteriet

Alle som registrerer lodd i LHL-lotteriet uten gevinst eller hjertesymbol er med i trekningen om 50 000 kroner hver måned. Fylkesleder i LHL Østfol...

Takk for støtten

Fredag 8. september bekreftet Helse Sør-Øst at LHLs hjertesenter skal videreføres i henhold til gjeldene rammeavtale med stabile og forutsigbare...

Hjertekirurgi avgjørende for LHL som hjertesenter

LHL har gjennom årene hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Helse Sør-Øst. Et av områdene som imidlertid har vært utfordrende i samarbeidet i...

Endring i satsene for tilskudd til organisasjonskurs med overnatting

Etter endringer hos Studieforbundet Funkis vil LHL fra nå kun operere med en sum for tilretteleggingstilskudd for organisasjonskurs med overnatting.

Vellykket samling av medlemsververe og loddselgere

25.-26. april i år arrangerte LHL en medlems- og lotterikonferanse på Gardermoen, hvor 36 av LHLs beste medlemsververe og loddselgere var samlet ti...

LHL Hjerneslag Ung Rogaland blir eget lokallag

For at LHL Hjerneslag Ung Rogaland skal kunne øke mulighetene for finansiering av sitt arbeid er det besluttet at de kan bli et eget lokallag.

Aktivt tilstede under Arendalsuka

Med egen stand og stort engasjement fra fire lokallag har LHL vist seg frem under Arendalsuka.

Medlemsundersøkelsen 2017

For sjette gang har LHL gjennomført en medlemsundersøkelse. Resultatene gir viktig informasjon om medlemmene, deres interesser, kjennskap og...

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om...

LHL – en ideell aktør

LHL har siden etableringen av THO i 1943 tilpasset sin virksomhet til samfunnets behov. Nå utvikler LHL tjenestetilbud der helseforsikring og...

Tilbud hjertestarterpakker

I samarbeid med Vertikal Helse har LHL satt sammen tre populære hjertestarterpakker til gode priser.

Registrering av interesseområde for medlem

Alle medlemmer blir registrert som medlemmer av LHL, og nå er det kommet på plass en løsning på nett for å registrere medlemmer med riktig...

Slik søker lokallaget ExtraExpress-midler

Årets første søknadsfrist for ExtraExpress-midler er 15 mars kl. 1500. Da stenger ExtraStiftelsen sin søknadsportal. Les mer om hvordan ditt lag ka...

LHL – en åpen og inkluderende organisasjon

Bak denne overskriften lurer det mange utfordringer. I 2014 utviklet LHL et eget kurshefte som omhandler noen av de. Kurset er fortsatt like aktuelt.

Gratis bruk av Alphareg for lokallag

LHL har inngått avtale som gir alle lokallag mulighet til å bruke regnskapsprogrammet Alphareg gratis. Les også om andre støtteordninger for...

Alle medlemmer registreres som medlemmer ett sted – i LHL

Landsstyret vedtok på sitt møte 17. november at medlemmene i LHL herunder LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er medlemmer ett sted, LHL. Vervin...

LHL har rundet 50 000 medlemmer

LHLs landsmøte i 2014 satte som mål for strategiperioden at LHL skal nå 50 000 medlemmer. Nå er målet nådd.

Medlemmene i LHL Hjerneslag har talt

LHL Hjerneslag har nylig gjennomført en medlemsundersøkelse som ga flere interessante funn.

Arbeidet med LHLs strategi 2018-2020

Ansatte har i nyhetsbrevet 18. august og gjennom allmøter blitt informert om at Arbeidet med LHLs strategi 2018-2020 er i gang. Sentralstyret hadde...

Nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp

1. oktober kommer det nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.

Forslag om fjerning av diagnoselisten som gir rett til gratis fysikalsk behandling

LHL støtter ikke en oppheving av diagnoselisten og mener at det er viktig å opprettholde lungesykes rett til gratis fysikalsk behandling.

LHL vil gi bedre medlems- og giverservice

LHL ønsker å profesjonalisere sin medlems- og giverservice for å gi tillitsvalgte, medlemmer og givere en god, helhetlig og effektiv kundeservice.

Hjertestarter og førstehjelpskurs fra Vertikal Helse

Vertikal Helse tilbyr nå hjertestartere og førstehjelpskurs til LHLs lag og medlemmer.

Oppfordring om innsats på hjerneslagområdet

LHL Hjerneslag er etablert som en synlig og tydelig LHL-organisasjon for slagrammede og pårørende. – Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og lokallag t...

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro...

Forholdet mellom LHL, LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag

LHLs administrasjon får en del spørsmål om de nye organisasjonene LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag, medlemskap og demokratiske rettigheter i ...

LHL har solgt eiendom på Røros

Røros kommune klarte ikke å skaffe finansiering til å innfri avtalen mellom LHL og kommunen om kjøp av LHLs eiendommer på Røros. Nå har LHL solgt...

LHL kjøper Vertikal Helse

LHLs landsstyre godkjente 14. april oppkjøp av Vertikal Helse AS. Formålet er å gi pasientene raskere og bedre helsehjelp, og å gjøre medisinsk...

Gratis bruk av undervisningslokaler

Slik går du frem for å få tilgang til offentlige undervisningsrom til lagets opplæringsaktiviteter.

Vervet 49 ny medlemmer til LHL

Åse Vinje fra LHL Finnsnes vervet hele 49 nye medlemmer til LHL i 2015. Hun er en av mange medlemmer som bidrar til at LHL når målet om medlemsvekst.

Verv spillere til grasrotmidler til lokallaget

De fleste lag i LHL er nå mottakere av Grasrotmidler. Ved å verve spillere til å gi "sin" Grasrotandel til det lokale LHL lag, kan grasrotandelen b...

Nye likemannstilbud i LHL

Det vokser frem nye likemannstilbud i LHL. LHL Bergen kan flagge med nyåpnet likemannstelefon, og i Rogaland har fire lag gått sammen om å bidra ti...

LHL anbefaler Betavivo

LHL har inngått en treårsavtale med Trimb Healthcare om produktet Betavivo. LHL anbefaler Betavivo på grunn av den høye andelen av betaglukan fra...

Kataloghenvendelser henvises til LHL ved Georg Huus

LHL innfører en ordning hvor alle som får henvendelser fra katalogselskaper uten unntak viser disse til markeds- og kommunikasjonssjef Georg Huus.

Rekruttere nye triminstruktører med frivillig.no

Ønsker laget å starte med trimaktiviteter? Eller har dere kanskje en trimgruppe som trenger nye eller flere instruktører? Da kan bruk av frivillig....

Advarer mot SpilleAutomater.com

LHL er blitt gjort kjent med at flere lokallag har fått tilbud om å samarbeide med SpilleAutomater.com. Disse driver med ulovlig markedsføring og...

LHL som møteplass mellom lokalsamfunn og flyktninger

Den 7. oktober var LHL-senteret i Brønnøysund møteplass for 40 LHL-medlemmer og 30 bosatte flyktninger. Flyktningene kom blant annet fra Kongo,...

Klare for oppgavene i fylkene

Fylkesstudieledere og likemannskoordinatorer gleder seg til å motivere og veilede lokallagene i deres likemannsaktiviteter og kursvirksomhet.

Hjerteboka – informasjon og råd om hjertesykdommer

Angina, hjerteflimmer, risiko, undersøkelser, medisiner, operasjoner, sexliv, kosthold. Bekymringer og spørsmål knyttet til hjertesykdommer kan vær...

Hjerte- og lungeredningskurs for ditt lokallag

Har laget lyst til å arrangere hjerte- og lungeredningskurs? Ta kontakt med en av LHLs kursholdere.

På lag med kommunen

26. – 27. mai var en gruppe fra noen LHL-lag samlet i Oslo for å få nye ideer og tips til hvordan lokallagene kan samarbeide med kommunen.

Hvordan arrangere en stand?

Har dere lyst til å spre informasjon om LHL og lokallagets aktiviteter? Her er noen enkle kjøreregler og tips om hvordan dere kan arrangere en stan...

På jakt etter inspirasjon

19. – 21. mars var 25 tillitsvalgte fra hele landet samlet på Gardermoen for å få nye innspill og ny inspirasjon til lagsdriften. Felles for...