LHL

Hopp direkte til innhold

Test kan fange opp kols mange år tidligere enn i dag

LHL etterlyser en nasjonal handlingsplan for kols, med fokus på forebygging, tidlig diagnose, regelmessig oppfølging og større satsing på rehabilitering.

I november gjennomførte Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) kolsaksjon. I løpet av de to aksjonsukene har 60.000 testet seg for kols gjennom en kolstest på nett.

– Ved bruk av den digitale kolstesten kan vi få folk til å teste seg og oppdage kols seks til ti år tidligere enn i dag, mener lungelege Olav Kåre Refvem i LHL.

Les hele saken på dagensmedisin.no.

Kolslinjen

Gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du best mulig kan leve med kroniske lungesykdommer i hverdagen.

Åpen tirsdager og torsdager, kl. 12.00 - 15.00

Sommerstengt 1. juli - 23. august.

Tlf: 800 89 333