LHL

Hopp direkte til innhold

Aktuelle saker for tillitsvalgte

Medlemsundersøkelsen 2017

For sjette gang har LHL gjennomført en medlemsundersøkelse. Resultatene gir viktig informasjon om medlemmene, deres interesser, kjennskap og...

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om...

LHL – en ideell aktør

LHL har siden etableringen av THO i 1943 tilpasset sin virksomhet til samfunnets behov. Nå utvikler LHL tjenestetilbud der helseforsikring og...

Tilbud hjertestarterpakker

I samarbeid med Vertikal Helse har LHL satt sammen tre populære hjertestarterpakker til gode priser.

LHL – en åpen og inkluderende organisasjon

Bak denne overskriften lurer det mange utfordringer. I 2014 utviklet LHL et eget kurshefte som omhandler noen av de. Kurset er fortsatt like aktuelt.

Gratis bruk av Alphareg for lokallag

LHL har inngått avtale som gir alle lokallag mulighet til å bruke regnskapsprogrammet Alphareg gratis. Les også om andre støtteordninger for...

Alle medlemmer registreres som medlemmer ett sted – i LHL

Landsstyret vedtok på sitt møte 17. november at medlemmene i LHL herunder LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er medlemmer ett sted, LHL. Vervin...

LHL har rundet 50 000 medlemmer

LHLs landsmøte i 2014 satte som mål for strategiperioden at LHL skal nå 50 000 medlemmer. Nå er målet nådd.

Medlemmene i LHL Hjerneslag har talt

LHL Hjerneslag har nylig gjennomført en medlemsundersøkelse som ga flere interessante funn.

Nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp

1. oktober kommer det nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.

Forslag om fjerning av diagnoselisten som gir rett til gratis fysikalsk behandling

LHL støtter ikke en oppheving av diagnoselisten og mener at det er viktig å opprettholde lungesykes rett til gratis fysikalsk behandling.

Hjertestarter og førstehjelpskurs fra Vertikal Helse

Vertikal Helse tilbyr nå hjertestartere og førstehjelpskurs til LHLs lag og medlemmer.

Oppfordring om innsats på hjerneslagområdet

LHL Hjerneslag er etablert som en synlig og tydelig LHL-organisasjon for slagrammede og pårørende. – Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og lokallag t...

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro...

Forholdet mellom LHL, LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag

LHLs administrasjon får en del spørsmål om de nye organisasjonene LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag, medlemskap og demokratiske rettigheter i ...

Gratis bruk av undervisningslokaler

Slik går du frem for å få tilgang til offentlige undervisningsrom til lagets opplæringsaktiviteter.

Verv spillere til grasrotmidler til lokallaget

De fleste lag i LHL er nå mottakere av Grasrotmidler. Ved å verve spillere til å gi "sin" Grasrotandel til det lokale LHL lag, kan grasrotandelen b...

Nye likemannstilbud i LHL

Det vokser frem nye likemannstilbud i LHL. LHL Bergen kan flagge med nyåpnet likemannstelefon, og i Rogaland har fire lag gått sammen om å bidra ti...

LHL anbefaler Betavivo

LHL har inngått en treårsavtale med Trimb Healthcare om produktet Betavivo. LHL anbefaler Betavivo på grunn av den høye andelen av betaglukan fra...

Rekruttere nye triminstruktører med frivillig.no

Ønsker laget å starte med trimaktiviteter? Eller har dere kanskje en trimgruppe som trenger nye eller flere instruktører? Da kan bruk av frivillig....