LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Kataloghenvendelser henvises til LHL ved Georg Huus

LHL innfører en ordning hvor alle som får henvendelser fra katalogselskaper uten unntak viser disse til markeds- og kommunikasjonssjef Georg Huus.

Lokallag i LHL blir stadig kontaktet av internettkatalogselskaper med tilbud om unyttige og kostbare oppføringer. I det siste har LHL også anmeldt to selskaper for bedrageriforsøk. Nå innfører LHL en ordning hvor alle som får henvendelser fra katalogselskaper uten unntak viser disse til markeds- og kommunikasjonssjef Georg Huus.

Uansett hvilket selskap som ringer og hva spørsmålet eller tilbudet er, skal slike henvendelser umiddelbart avvises med henvisning til Huus. Når de kontakter Huus og LHL sentralt blir de avvist.

Det er viktig at alle med tillitsverv i lokallagene blir kjent med ordningen, da det siste selskapet som har ringt rundt har forsøkt å binde lag til avtaler gjennom kontakt med andre enn lagets leder.

Lokallag som heretter får telefon fra et internettkatalogselskap bes varsle LHL sentralt, slik at vi kan varsle alle lag om at det ringes.

LHL sentralt har nå anmeldt Easy Connect AS og internettkatalogen 1890.no for bedrageriforsøk. De har ringt rundt og gitt inntrykk av at de ringte fra LHL sentralt.

Alle henvendelser fra internettkatalogselskaper går nå til Huus og ikke til Tommy Skar, som hadde dette ansvaret da han var kommunikasjons- og markedssjef.

Les også: LHL advarer mot internettkatalogen 1890.no