LHL

Hopp direkte til innhold

Endring i satsene for tilskudd til organisasjonskurs med overnatting

Etter endringer hos Studieforbundet Funkis vil LHL fra nå kun operere med en sum for tilretteleggingstilskudd for organisasjonskurs med overnatting.

For snart ett år siden reviderte LHL sitt interne regelverk for tilskudd til organisasjonskurs med overnatting. Tilskuddet var gradert med et tilretteleggingstilskudd på maksimum kr 30 000 dersom det var mellom 15 og 25 deltakere, og et tilskudd på maksimum kr 40 000 om det var flere enn 25 deltakere.

Nå har Studieforbundet Funkis bestemt at dersom tilretteleggingssummen til et kurs overstiger kr 30 000, må det utarbeides en begrunnelse for hva kurset krever av merkostnader og hvordan kurset er tilrettelagt for særlige målgrupper.

Det vil medføre en stor og vanskelig jobb for lokallagene å skrive begrunnelser for lokallagenes behov for tilrettelegging av denne type kurs/utgifter, så LHL vil fra nå kun operere med en sum for tilretteleggingstilskudd:

Organisasjonskurs med overnatting med 15 deltakere eller flere kan få maksimalt 30 000 kroner (50% av opptil 60 000 kr) i tilretteleggingstilskudd.

I tillegg mottar kursarrangør kr 140 pr time i opplæringstilskudd som alle andre kurs med utgifter.

Godkjenning av kursprogram

Før dere sender kurset til godkjenning skal LHL adm. ved Ragnhild Rørvik godkjenne programmet for kurset (gjelder kun organisasjonskurs med overnatting).

Har lokallaget allerede fått godkjent et kurs der tilskuddet skulle vært 40 000, bes lokallaget om å ta kontakt med Ragnhild Rørvik.

Det nye regelverket gjelder fra dags dato.

Kontaktinformasjon: