LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Forslag om fjerning av diagnoselisten som gir rett til gratis fysikalsk behandling

LHL støtter ikke en oppheving av diagnoselisten og mener at det er viktig å opprettholde lungesykes rett til gratis fysikalsk behandling.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å fjerne diagnoselisten som gir blant annet lungesyke rett til gratis fysikalsk behandling. Videre foreslås at barn under 16 og personer med godkjent yrkesskade/yrkessykdom fortsatt skal slippe å betale egenandel. Om dette gjennomføres vil samtidig egenandelstak 2 settes ned fra 2670 kroner til 2000 kroner. Det betyr at en del av de som i dag betaler egenandel raskere kan nå grensen for å få frikort.

LHL har allikevel i sitt høringssvar vært tydelig på at vi ikke støtter en oppheving av diagnoselisten. Dette fordi LHL mener det er viktig å opprettholde lungesykes rett til gratis fysikalsk behandling. Regjeringen har lagt opp til at eventuelle endringer trer i kraft fra 1. januar 2017.