LHL

Hopp direkte til innhold

Helsepodden med midler fra ExtraStiftelsen

LHL har mottatt kr 221 000,– til å utvikle en podcast om helse.

Det var under LHLs sentralstyremøte i går at prosjektleder i LHL Tine Iselin Løvhøiden fikk den gode nyheten om at prosjektsøknaden er innvilget idet generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen personlig kom på besøk for å overrekke budskapet.

Gjennom en lyttevennlig platform ønsker LHL å gi hjerte-, kar-, og lungesyke, deres pårørende og helsepersonell en ny arena å tilegne seg etterlengte informasjon og kunnskap på. Målet er å produsere og skape god faglig informativ helseinfo som er tilgjengelig uavhengig av tidspunkt når brukerne/lytterne trenger det mest. Dette vil LHL gjøre ved å produsere en "Helsepodd".

Syv av LHLs helseprosjekter med oppstart i 2018 har til sammen fått kr 3 917 534,– innvilget i støtte fra ExtraStiftelsen

Sjekk ut ExtraStiftelsen på Facebook.